Webinar: Medycyna estetyczna – aspekty prawne

Zapraszam do wysłuchania wykładu poświęconemu prawnym aspektom medycyny estetycznej.
W trakcie webinaru poddane analizie zostaną najważniejsze przepisy prawne regulujące medycynę estetyczną, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.W przygotowanym webinarze adwokat Michał Gajda omawia również obowiązujące od niedawna rozporządzenie w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Wyjaśniony zostanie status prawny medycyny estetycznej, a także znaczenie przepisów regulujących preparaty (produkty lecznicze oraz wyroby medyczne) wykorzystywane do wykonywania najpopularniejszych zabiegów z jej zakresu. Z webinarusię Państwo w jaki sposób kwalifikować zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, kto jest uprawniony do ich wykonywania oraz jakie warunki techniczne należy spełnić, aby zgodnie z prawem udzielać świadczenia z zakresu medycyny estetycznej.

Webinar adresowany jest nie tylko do lekarzy i lekarzy dentystów, ale również do prawników oraz innych podmiotów zainteresowanych prawnymi aspekatami medycyny estetycznej.

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!