Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czy można warunkowo umorzyć postępowanie karne? Jak osiągnąć takie rozwiązanie i czy każdy, kto rozminął się z literą prawa może liczyć na przychylność w sprawie? Kancelaria Adwokacka Michał Gajda od lat specjalizuje się, m.in. w sprawach karnych. Bronimy i reprezentujemy Klientów zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych. Nasza wiedza pozwoliła nam niejednokrotnie doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania karnego osób fizycznych, które złamały prawo na drodze incydentu i z niedużą szkodliwością czynu. Nasi specjaliści od prawa karnego podpowiedzą Państwu jak skorzystać z takiej możliwości i czy zawsze jest to opłacalne rozwiązanie.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Najprościej rzecz ujmując, umorzenie postępowania karnego jest odstąpieniem od wymierzenia kary osobie dopuszczającej się przewinienia. Co ważne, odbywa się ono tylko i wyłącznie warunkowo oraz tylko w przypadku niewielkiej szkodliwości czynu, oraz w przypadku osób dotąd niekaranych. Warunkowe umorzenie postępowania karnego w praktyce oznacza zachowanie statusu niekaralności, który jest szczególnie potrzebny osobom pracującym w instytucjach użyteczności publicznej lub innych podmiotach, w których pracodawca wymaga takiego zaświadczenia.

Należy jednak dodać, że nie każdy może o warunkowe umorzenie postępowania karnego wystąpić. Odstąpienie od karania dopuszczalne jest w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat pięciu. To jedno z głównych kryteriów, które weźmie pod uwagę sąd przy ocenie postępowania sprawcy. O warunkowym umorzeniu postępowania sąd decyduje w wyroku. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie zawsze wiąże się z uznaniem winy oskarżonego, dlatego w jego sentencji dokładnie opisywany jest zarzucany mu czyn.


Warunkowe umorzenie postępowania karnego
nie jest więc rozstrzygnięciem na rzecz oskarżonego i nie oznacza orzekania o jego niewinności. Orzeczenie sądu w tym zakresie w żaden sposób nie podważa wystąpienia czynu karalnego. W związku z tym informacja o warunkowym umorzeniu postępowania karnego zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Karnego, wraz z danymi osobowymi sprawcy przestępstwa, w stosunku do którego odstąpiono od wymierzenia kary, jednak sprawca w świetle prawa uznawany jest nadal za osobę niekaraną.

Profesjonalne doradztwo prawne przy warunkowym umorzeniu kary

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, wbrew pozorom nie jest łatwe w procesie karnym. Każdorazowo poprzedza je przeprowadzenie przez prokuraturę lub inne wyznaczone do tego organy, postępowania przygotowawczego. Ze względu na swój wyjątkowy charakter, procesy te nie wymagają przeprowadzenia przed sądem żmudnego postępowania dowodowego – jak ma to miejsce w typowych sprawach karnych. Sąd może orzec jedynie na podstawie wniosku prokuratora. Niemniej jednak do warunkowego umorzenia postępowania karnego może dojść również w typowej sprawie karnej, poprzedzonej rozprawami i gromadzeniem materiału dowodowego. Aby zwiększyć szanse na wydanie przez sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, należy dobrze uzasadnić wniosek. Sporządzenie odpowiedniej linii obrony najczęściej jest trudne dla osób, które nie mają doświadczenia w zakresie prawa karnego, nawet jeżeli uzasadnienie warunkowego umorzenia postępowania karnego w danej sprawie wydaje się oczywiste. Sąd nie orzeka powiem na podstawie odczuć, czy emocji, ale tylko w oparciu o twardą literę prawa i ustalone w sprawie fakty.


Nasi adwokaci od lat zajmują się sprawami o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dzięki czemu jesteśmy w stanie biegle przygotować stosowną dokumentację. Każdą ze spraw rozpatrujemy indywidualnie, z najwyższą starannością analizując wszystkie jej aspekty, w poszukiwaniu dla naszych klientów najbardziej dogodnych rozwiązań, występując w ich imieniu przed sądem. Filarem naszej współpracy z Klientami jest zrozumienie i zaufanie, dzięki czemu staramy się skutecznie rozwiązywać wszelkiego rodzaju spory, a w uzasadnionych przypadkach doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania karnego. Nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie zespołu kompetentnych prawników, którzy w swoich postępowaniach potrafią wykazać się odwagą i determinacją – to właśnie te cechy są składową sukcesu w sprawach dotyczących postępowań karnych.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z Nami!