Prawo cywilne i gospodarcze Szczecin

Sprawy cywilne i gospodarcze w Szczecinie

Prawo cywilne, w ramach którego mieszczą się pozostałe obszary naszej praktyki stanowi główną działalność Kancelarii. Dlatego nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalna pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego, adresowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.


Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne normuje wszelkie stosunki majątkowe oraz niemajątkowe na linii osoby fizyczne, a prawne. Ma ono zastosowanie w życiu codziennym. Jako kancelaria zajmująca się prawem cywilnym, oferujemy kompleksową pomoc w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań, egzekucyjnego oraz spadkowego. Można zgłosić się do nas z problemami związanymi np. z przeniesieniem własności czy naruszeniem posiadania. Pomagamy także w ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych w postaci hipoteki lub służebności.

Prawo cywilne, w ramach którego mieszczą się pozostałe obszary naszej praktyki stanowi główną działalność Kancelarii. Dlatego nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalna pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego, adresowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii to doświadczeni cywiliści. W swojej dotychczasowej karierze prowadziliśmy sprawy cywilne różnej rangi i o różnym poziomie skomplikowania. Wiele z uzyskanych przez nas wyroków można określić mianem przełomowych, czy prekursorskich.

Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje zasady zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się także do stosunków społecznych zachodzących przy wymianie dóbr oraz świadczeniu usług przez przedsiębiorców lub między przedsiębiorcami.

Czym jest prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze reguluje zasady zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się także do stosunków społecznych zachodzących przy wymianie dóbr oraz świadczeniu usług przez przedsiębiorców lub między przedsiębiorcami.

Sprawy cywilne w Szczecinie – zakres usług

Jako kancelaria (prawo cywilne Szczecin) zapewniamy pomoc prawną w zakresie:

 • prawa rzeczowego – w przypadku, którego najczęściej klienci zgłaszają problemy z ochroną prawa własności, przeniesieniem własności, naruszeniem posiadania, czy ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych – takich jak hipoteka, służebności
 • prawa zobowiązań – czyli głównie wspominanych umów, zarówno tych typowych, jak i bardziej zaawansowanych charakterystycznych dla profesjonalnego obrotu prawnego, prawo zobowiązań to również czyny niedozwolone, o których więcej w zakładce Odszkodowania
 • prawa spadkowego – potrzeba przygotowania testamentu, przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a może zakwestionowanie nieważnego testamentu, dochodzenie zachowku, czy wydziedziczenie – pomożemy we wszystkich tych sprawach,
 • prawa egzekucyjnego – posiadamy doświadczenie pochodzące z pracy w kancelariach komorniczych, dzięki któremu zapewniamy naszym klientom pomoc prawną w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających

Kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego w Szczecinie

W swojej codziennej praktyce zawodowej obsługujemy podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych formach prawnych – od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, po podmioty prawa handlowego (spółki prawa handlowego).

Stanowimy doraźne oraz stałe wsparcie dla klientów prowadzących działalność w całej Polsce, niezależnie od rodzaju branży. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie – od pomocy przy założeniu podmiotu, po pomoc przy prowadzeniu działalności, na jej likwidacji kończąc.

W ramach obsługi prawa gospodarczego zapewniamy pomoc w:

 • przygotowaniu i analizie umów
 • reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych
 • uczestniczeniu w negocjacjach i rozmowach ugodowych
 • tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych – przygotowanie umów spółek, rejestracja spółek, zmiany i przekształcenia spółek, likwidacja spółek, pomoc w rozpoczęciu działalności regulowanej

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w Szczecinie – jak wygląda współpraca?

Jako Kancelaria Adwokacka skupiamy swoje działania na pomocy prawnej dotyczącej czynów niedozwolonych, zobowiązań nie mających swojego źródła w umowie, tylko różnych wydarzeniach losowych. Prawo cywilne to nie tylko umowy i przedsiębiorcy, ale także wspomniane czyny niedozwolone, będące źródłem roszczeń o odszkodowania lub zadośćuczynienie. Wypadek drogowy, pobicie, pogryzienie przez psa, naruszenie dobrego imienia, czy błąd medyczny – to tylko kilka przykładów zdarzeń kwalifikowanych przez Kodeks cywilny jako czyn niedozwolony. Z sytuacjami rodzącymi odpowiedzialność odszkodowawczą możemy mieć do czynienia w każdej chwili – stając się jego sprawcą lub ofiarą. Sprawy te należą do wyjątkowo wymagających, a ich prowadzenie należy powierzyć doświadczonym adwokatom znającym prawo cywilne w Szczecinie.

Sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienia są wyjątkowo skomplikowane dowodowo. To właśnie od wprowadzenia właściwych dowodów zależeć będzie, czy po pierwsze wykazane zostanie samo zdarzenie powodujące odpowiedzialność, a po drugie czy udowodniona zostanie żądana kwota zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Najczęściej spotykane sprawy z zakresu prawa cywilnego w Szczecinie

Adwokaci i radcy prawni, szczególnie ci pracujący w obszarze prawa cywilnego, często mają do czynienia z różnymi typami spraw. Do najpowszechniejszych spraw związanych z prawem cywilnym w Szczecinie, z jakimi spotykamy się jako Kancelaria Adwokacka, możemy zaliczyć:

 • Sprawy odszkodowawcze. Wiele osób zwraca się do adwokatów w celu uzyskania odszkodowania za szkody wynikłe z różnych zdarzeń, takich jak wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki w pracy czy szkody w mieniu.
 • Sprawy majątkowe. Prawo cywilne w Szczecinie często dotyczy spraw majątkowych. Może to obejmować spory dotyczące nieruchomości, kwestie dziedziczenia i testamentów, umowy sprzedaży, a także problemy związane z długami.
 • Sprawy rodzinne. Jednym z najczęstszych obszarów prawa cywilnego są sprawy rodzinne. Obejmują one rozwody, podział majątku, sprawy opiekuńcze nad dziećmi, sprawy alimentacyjne i inne problemy rodzinne.
 • Sprawy konsumenckie. Prawo cywilne obejmuje również prawa konsumentów. Ludzie często zwracają się do prawników z problemami dotyczącymi gwarancji, niezgodności towaru z umową, problemów z usługami czy umowami na odległość.
 • Sprawy o ochronę dóbr osobistych. Są to sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych, takich jak cześć, dobre imię, prywatność, wizerunek czy nazwisko.

Każdy z tych obszarów posiada swoją unikalną dynamikę, regulacje i wyzwania. Prawo cywilne jest niezwykle zróżnicowane, dlatego adwokaci są przygotowani na obsługę szerokiego zakresu spraw, które mogą mieć wpływ na życie codzienne ludzi. Skomplikowane i często zmieniające się przepisy prawa cywilnego mogą być trudne do zrozumienia dla osób niezwiązanych na co dzień z prawem. Dlatego prawo cywilne Szczecin to obszar, w jakim oferujemy pomoc od wielu lat w bardzo różnorodnych kwestiach.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w Kancelarii Adwokackiej Michała Gajdy w Szczecinie

Nasza kancelaria współpracuje także z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi różne rodzaje działalności gospodarczej od jednoosobowych firm przez różne spółki prawa handlowego. Kompleksowe usługi obejmują wsparcie przy zakładaniu podmiotu i wyboru m.in. formy opodatkowania, prowadzeniu firmy oraz likwidacji przedsiębiorstwa. Klienci korzystający z pomocy w zakresie prawa gospodarczego mogą zwrócić się do nas w celu przygotowania i przeanalizowania umów, reprezentowania w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych, uczestniczenia w rozmowach ugodowych i negocjacjach.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź również nasze usługi z zakresu:

Skontaktuj się z Nami!