Prawo cywilne i gospodarcze Szczecin

Prawo cywilne, w ramach którego mieszczą się pozostałe obszary naszej praktyki stanowi główną działalność Kancelarii. Dlatego nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalna pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego, adresowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Pomoc w sprawach cywilnych – prawo cywilne Szczecin

Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii to doświadczeni cywiliści. W swojej dotychczasowej karierze prowadziliśmy sprawy cywilne różnej rangi i o różnym poziomie skomplikowania. Wiele z uzyskanych przez nas wyroków można określić mianem przełomowych, czy prekursorskich.

Nasze życie pełne jest stosunków cywilnych, do których w znacznej części nie przywiązujemy uwagi – umowa sprzedaży (potocznie, ale mylnie nazywana kupna-sprzedaży) chleba zawarta z piekarzem, umowa o dzieło dotycząca umycia naszego samochodu, umowa najmu hulajnogi elektrycznej czy roweru miejskiego. To wszystko to stosunki prawne wprost uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jednak w życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w której mamy do zawarcia znacznie bardziej skomplikowaną umowę lub problem z jej wykonaniem. Wówczas uzasadniona jest pomoc doświadczonego adwokata. Adwokat pomoże przygotować treść bezpiecznej dla nas umowy, przeanalizuje zaproponowaną nam umowę, zwracając uwagę na ewentualne niebezpieczeństwa jakie z niej płyną, a także w razie problemów z jej realizacją wesprze klienta w dochodzeniu roszczeń z niej wynikających.

Jako kancelaria (prawo cywilne Szczecin) zapewniamy pomoc prawną w zakresie:

 • prawa rzeczowego – w przypadku, którego najczęściej klienci zgłaszają problemy z ochroną prawa własności, przeniesieniem własności, naruszeniem posiadania, czy ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych – takich jak hipoteka, służebności
 • prawa zobowiązań – czyli głównie wspominanych umów, zarówno tych typowych, jak i bardziej zaawansowanych charakterystycznych dla profesjonalnego obrotu prawnego, prawo zobowiązań to również czyny niedozwolone, o których więcej w zakładce Odszkodowania
 • prawo spadkowe – potrzeba przygotowania testamentu, przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a może zakwestionowanie nieważnego testamentu, dochodzenie zachowku, czy wydziedziczenie – pomożemy we wszystkich tych sprawach,
 • prawo egzekucyjne – posiadamy doświadczenie pochodzące z pracy w kancelariach komorniczych, dzięki któremu zapewniamy naszym klientom pomoc prawną w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających

Prawo gospodarcze Szczecin

W swojej codziennej praktyce zawodowej obsługujemy podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych formach prawnych – od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, po podmioty prawa handlowego (spółki prawa handlowego).

Stanowimy doraźne oraz stałe wsparcie dla klientów prowadzących działalność w całej Polsce, niezależnie od rodzaju branży. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie – od pomocy przy założeniu podmiotu, po pomoc przy prowadzeniu działalności, na jej likwidacji kończąc.

W ramach obsługi prawa gospodarczego zapewniamy pomoc w:

 • przygotowaniu i analizie umów
 • reprezentowaniu przedsiębiorców w sporach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych
 • uczestniczeniu w negocjacjach i rozmowach ugodowych
 • tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych – przygotowanie umów spółek, rejestracja spółek, zmiany i przekształcenia spółek, likwidacja spółek, pomoc w rozpoczęciu działalności regulowanej

Prawo cywilne Szczecin

Jako Kancelaria Adwokacka skupiamy swoje działania na pomocy prawnej dotyczącej czynów niedozwolonych, zobowiązań nie mających swojego źródła w umowie, tylko różnych wydarzeniach losowych. Prawo cywilne to nie tylko umowy i przedsiębiorcy, ale także wspomniane czyny niedozwolone, będące źródłem roszczeń o odszkodowania lub zadośćuczynienie. Wypadek drogowy, pobicie, pogryzienie przez psa, naruszenie dobrego imienia, czy błąd medyczny – to tylko kilka przykładów zdarzeń kwalifikowanych przez Kodeks cywilny jako czyn niedozwolony. Z sytuacjami rodzącymi odpowiedzialność odszkodowawczą możemy mieć do czynienia w każdej chwili – stając się jego sprawcą lub ofiarą. Sprawy te należą do wyjątkowo wymagających, a ich prowadzenie należy powierzyć doświadczonym adwokatom znającym prawo cywilne w Szczecinie.

Sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienia są wyjątkowo skomplikowane dowodowo. To właśnie od naprowadzenia właściwych dowodów zależeć będzie, czy po pierwsze wykazane zostanie samo zdarzenie powodujące odpowiedzialność, a po drugie czy udowodniona zostanie żądana kwota zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Prawo cywilne Szczecin – z jakimi sprawami spotykamy się najczęściej?

Adwokaci i radcy prawni, szczególnie ci pracujący w obszarze prawa cywilnego, często mają do czynienia z różnymi typami spraw. Do najpowszechniejszych spraw związanych z prawem cywilnym w Szczecinie, z jakimi spotykamy się jako Kancelaria Adwokacka, możemy zaliczyć:

 • Sprawy odszkodowawcze. Wiele osób zwraca się do adwokatów w celu uzyskania odszkodowania za szkody wynikłe z różnych zdarzeń, takich jak wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki w pracy czy szkody w mieniu.
 • Sprawy majątkowe. Prawo cywilne w Szczecinie często dotyczy spraw majątkowych. Może to obejmować spory dotyczące nieruchomości, kwestie dziedziczenia i testamentów, umowy sprzedaży, a także problemy związane z długami.
 • Sprawy rodzinne. Jednym z najczęstszych obszarów prawa cywilnego są sprawy rodzinne. Obejmują one rozwody, podział majątku, sprawy opiekuńcze nad dziećmi, sprawy alimentacyjne i inne problemy rodzinne.
 • Sprawy konsumenckie. Prawo cywilne obejmuje również prawa konsumentów. Ludzie często zwracają się do prawników z problemami dotyczącymi gwarancji, niezgodności towaru z umową, problemów z usługami czy umowami na odległość.
 • Sprawy o ochronę dóbr osobistych. Są to sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych, takich jak cześć, dobre imię, prywatność, wizerunek czy nazwisko.

Każdy z tych obszarów posiada swoją unikalną dynamikę, regulacje i wyzwania. Prawo cywilne jest niezwykle zróżnicowane, dlatego adwokaci są przygotowani na obsługę szerokiego zakresu spraw, które mogą mieć wpływ na życie codzienne ludzi. Skomplikowane i często zmieniające się przepisy prawa cywilnego mogą być trudne do zrozumienia dla osób niezwiązanych na co dzień z prawem. Dlatego prawo cywilne Szczecin to obszar, w jakim oferujemy pomoc od wielu lat w bardzo różnorodnych kwestiach.

Skontaktuj się ze mną!