Specjalizacja

Obrona w sprawach karnych oraz reprezentacja pokrzywdzonych

Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych o różnym charakterze. Adwokat Michał Gajda posiada , zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. Pomoc świadczona jest także dla osób uczestniczących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego.

Adwokaci naszej Kancelarii, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego i karnowykonawczego. Prowadzimy obronę podejrzanych i oskarżonych, a także reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem. W toku podejmowanych czynności reprezentujemy podejrzanych i oskarżonych w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów przestępstw. Nasza kancelaria podejmuje się obrony także w toku postępowania wykonawczego, po wydaniu prawomocnego wyroku (m.in. wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wstrzymanie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, czy uchylenie postanowienia o wykonaniu zastępczej kary).

Gdy zachodzi taka potrzeba – zatrzymanie klienta lub jego tymczasowe aresztowanie – czynności obrończe podejmowane są przez naszych Adwokatów natychmiastowo, niezależnie od pory dnia.

W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz karnowykonawczego;
 • obrona osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych;
 • obrona w sprawach o wydanie wyroku łącznego;
 • obrona w sprawach o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • obrona w sprawach wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary, a także o przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, kasacji, a także prywatnych aktów oskarżenia;
 • obronę w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia;
 • obronę przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia;
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności ;
 • obrona w sprawach o zatarcie skazania;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

Praca adwokata w zakresie prawa karnego jest bardzo wymagająca. W sprawach karnych to nie kwestie majątkowe są najistotniejsze z punktu widzenia interesu Klienta, ale przede wszystkim jego godność oraz wolność. Prawidłowo poprowadzona obrona w sprawie karnej oraz odpowiednio dobrana taktyka obrończa może zaważyć na wolności Klienta w perspektywie lat. Właśnie z tego względu adwokaci od prawa karnego stawiają na maksymalny profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy. Ważne jest także doświadczenie adwokata – sprawy karne realizują adwokaci z niezbędnymi kompetencjami i dużym doświadczeniu w tego typu sprawach. Adwokat od spraw karnych powinien cechować się nie tylko dobrą znajomością przepisów prawa karnego, ale również odwagą i stanowczością.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną nawet w najbardziej skomplikowanych zleceniach. Prowadzimy sprawy karne w Szczecinie oraz innych regionach Polski. Dotychczas z powodzeniem podejmowaliśmy się obronę w sprawach karnych prowadzonych przez prokuraturę rejonową, prokuraturę okręgową, a także Prokuraturę Krajową (Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Natomiast dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami adwokackimi, możemy pomóc również w sprawach karnych o charakterze międzynarodowym (m.in. ENA – Europejski Nakaz Aresztowania).

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną nawet w najbardziej skomplikowanych zleceniach. Prowadzimy sprawy karne w Szczecinie oraz innych regionach Polski. Dotychczas z powodzeniem podejmowaliśmy się obronę w sprawach karnych prowadzonych przez prokuraturę rejonową, prokuraturę okręgową, a także Prokuraturę Krajową (Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Natomiast dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami adwokackimi, możemy pomóc również w sprawach karnych o charakterze międzynarodowym (m.in. ENA – Europejski Nakaz Aresztowania).

icon

Sprawy
kryminalne

(sprawy narkotykowe – posiadanie narkotyków, udzielenie narkotyków, wprowadzenie do obrotu, produkcja narkotyków; zabójstwo, uszkodzenie ciała, rozbój, kradzież, kradzież z włamanie, zorganizowana grupa przestępcza)

icon

Sprawy lekarskie

(narażenie człowieka na niebezpieczeństwo)

icon

Sprawy karne gospodarcze

(łapownictwo, fałszerstwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie pieniędzy, wyłudzenie kredytu)

icon

Sprawy karnoskarbowe

(karuzela VATowa, fałszowanie faktur, oszustwo podatkowe)

Adwokat do spraw karnych służy pomocą również dla osób występujących w charakterze pokrzywdzonego, w tym jako oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

Prawo medyczne
Prawa pacjentów i lekarzy

Kancelaria Adwokata Michała Gajdy z siedzibą na obszarze miasta Szczecin specjalizuje się w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi, wynikającymi z nieprawidłowej diagnozy, nieprawidłowego lub opóźnionego leczenia, a także z naruszeniami innych praw pacjentów – np. prawa do informacji, prawa do wyrażenia zgody lub wyboru metody leczenia.

Prawo medyczne stanowi niezwykle szeroką dziedzinę prawa, która stale i dynamicznie się zmienia. Mając na uwadze obowiązki i prawa pacjenta, lekarzy, personelu medycznego czy statusy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zapewniamy kompleksowe usługi. Oferta w tym zakresie skierowana jest do lekarzy, lekarzy dentystów, podmiotów medycznych. Kancelaria świadczy swoje usługi również pacjentom oraz przedstawicielom innym zawodów medycznych (pielęgniarki, położne, rehabilitanci, ratownicy medyczni). Reprezentujemy klientów w procesie mediacji, postępowaniu administracyjnym, karnym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, do których powstania przyczyniły się błędy medyczne.

W ramach tej specjalizacji oferuję w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego: praw pacjenta, praw i obowiązków lekarzy, odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne i sposobu dochodzenia roszczeń z tym związanych;
 • reprezentowanie przed sądem lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych w sprawach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • reprezentowanie lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lekarzy, lekarzy dentystów i podmioty medyczne w sprawach o zdarzenia oraz błędy medyczne;
 • obronę lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach karnych związanych z tzw. błędami medycznymi – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu;
 • obronę lekarzy i lekarzy dentystów przed okręgowymi sądami lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim
 • reprezentowanie przed sądem pacjentów w sprawach związanych z roszczeniami o prawa pacjenta, w tym m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
 • reprezentowanie pacjentów na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
  reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spaw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w sprawach o zdarzenia medyczne;
  reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi.

Skontaktuj się z Nami!