Prawo rodzinne i rozwody Szczecin

Prawo rodzinne i rozwody

Jako Kancelaria Adwokacka posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności spraw o rozwód oraz rozwód międzynarodowy. Tym samym zapewniamy naszym klientom kompleksową pomoc prawną w sprawach wynikających ze stosunków rodzinnych.

Zdajemy sobie sprawę, jak delikatne i zarazem ważne życiowo są problemy rodzinne, dlatego gwarantujemy indywidualne i fachowe podejście do każdej sprawy przekazanej w nasze ręce. Świadczona przez nas pomoc prawa w tym zakresie obejmuje nie tylko reprezentowanie klientów przed sądem, ale również przedsądowe rozwiązywanie sporów poprzez uczestniczenie z klientami w rozmowach ugodowych, jak i opracowywanie porozumień rodzicielskich, treści ugód, czy podziału majątku w drodze umowy.  

Nasza kancelaria pomoże w szczególności w takich sprawach jak:

Prawo rodzinne Szczecin

 

Prawo rodzinne to, innymi słowy, zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy członkami danej rodziny. Obejmuje więc ono w szczególności małżonków, dzieci i ich rodziców, a także krewnych, między którymi zachodzi konflikt prawny. Szczególnymi warunkami, przez które określa się przynależność członków do rodziny, jest pokrewieństwo lub powinowactwo.

W naszym kraju źródłami prawa rodzinnego są: Kodeks Rodzinny, Kodeks Cywilny, a także ustawy szczegółowe. Najczęstsze pojęcia, które pojawiają się podczas spraw rodzinnych to m.in. władza rodzicielska, rozwód, separacja, kuratela, obowiązek alimentacyjny, prawo małżeńskie.

Rozwód Szczecin

Do najczęściej spotykanych w praktyce spraw rodzinnych należą sprawy o rozwody. Stanowią one ciężkie i jednocześnie bardzo trudne do zaakceptowania przeżycia dla każdego człowieka. Ponieważ małżeństwo jest więzią szczególnie chronioną prawnie, a swoje źródło znajduje już w Konstytucji – jego rozwiązanie należy do wyłącznej kompetencji sądów, co oznacza, że w polskim porządku prawnym nie jest możliwe rozwiedzenie się w drodze umowy, czy ugody. Posiadamy doświadczenie w prowadzaniu spraw rozwodowych o różnym charakterze – zarówno tych, gdy sąd ma orzec, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa (rozwód z orzeczeniem winy), jak rozwodów bez orzekania o winie – gdy małżonkowie chcą się rozwieźć w sposób możliwie najmniej konfliktowy.

Planując rozwód należy mieć na uwadze, że w wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek zawrzeć wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące rodziny, jaką małżonkowie założyli przez swój związek. Tym samym przygotowując pozew o rozwód musimy wskazać żądania w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, ustalenia miejsca ich pobytu, rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów na dziecko, czy ustalenia kontaktów rodzica z dziećmi.

W ramach prowadzonych spraw rozwodowych uczestniczymy w mediacjach miedzy małżonkami, prowadzimy rozmowy ugodowe i w ich efekcie sporządzamy treści porozumień rodzicielskich, ugód, czy uzgodnień co do przyszłych stanowisk procesowych.

Podział majątku Szczecin

Podział majątku to jedna z tych spraw, które budzą największe emocje i wymagają zrozumienia ze strony dobrego adwokata. Klienci oczekują od adwokata jak największego zaangażowania, aby uporać się z uporządkowaniem spraw majątkowych po rozwodzie. Nierzadko stosunki majątkowe rozwiedzionego Klienta są bardzo skomplikowane – małżonkowie posiadają wiele składników majątku wspólnego, konieczne jest rozliczenie nakładów i wydatków między majątkiem wspólnym a majątkami osobistymi, składniki ich majątku są obciążone kredytami. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Adwokat prowadząc Kancelaria adwokacka oferuje majątku wspólnego, może zakończyć ją nie tylko w sądzie, ale również wynegocjować korzystny dla Klienta sposób w drodze aktu notarialnego. Warto pamiętać o tym, że polubowne rozdzielenie majątku trwa znacznie krócej i można na sprawie oszczędzić nawet kilka trudnych miesięcy. To właśnie z uwagi na doniosłość tego rodzaju spraw, nie warto ryzykować żadnego błędu i oddać tę pracę w ręce profesjonalisty.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach o podział majątku wspólnego – doradzamy Klientom w jaki sposób przygotować się do podziału majątku, przygotowujemy potrzebną dokumentację, reprezentujemy w sądzie, a także prowadzimy negocjacje w przypadku umownego podziału majątku wspólnego. Jako adwokat ze Szczecina zajmuję się prowadzeniem spraw o podział majątku wspólnego głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale również podejmuje się reprezentowania Klientów w całej Polsce. Naszym celem jest zapewnienie Klientom pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Rozwód międzynarodowy

Pod pojęciem rozwodu międzynarodowego rozumiemy rozwód z elementem zagranicznym, czyli sprawę, w której co najmniej jeden z małżonków nie jest obywatelem Polski lub co najmniej jeden z nich ma miejsce zamieszkania poza Polską. Jak pokazuje nasze doświadczenie, potrzeby klientów w zakresie tego szczególnego rodzaju rozwodów są bardzo duże, a odpowiedź rynku usług prawnych stosunkowo mała. Pomimo, iż siedziba naszej kancelarii mieści się w Szczecinie, reprezentowaliśmy klientów w sprawach rozwodowych niemal w każdym regionie Polski. Nasze kompetencje doceniają również klienci z Unii Europejskiej oraz z poza Europy, zlecając nam przeprowadzenie ich sprawy o rozwód w Polsce. Dotychczas z sukcesem prowadziliśmy sprawy o rozwód dotyczące Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii, Danii, Norwegii, Włoch, Ukrainy, Algierii, Maroko, a także USA. Jak się bowiem okazuje, przeprowadzenie sprawy rozwodowej przed polskim sądem jest znacznie tańsze, a niekiedy również dużo szybsze.

Więcej informacji na temat rozwodu międzynarodowego znajdziecie Państwo w artykułach zamieszczonych na naszym blogu.

Skontaktuj się ze mną!