Prawo karne Szczecin

Obrona w sprawach karnych oraz reprezentacja pokrzywdzonych

Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych o różnym charakterze – zarówno w zakresie przestępstw typowo kryminalnych jak i przestępczości wyspecjalizowanej. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Pomoc świadczona jest także dla osób uczestniczących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego.

Obrona w sprawach karnych

W swojej dotychczasowej praktyce adwokata brałem udział w sprawach karnych niemal każdego rodzaju – od najczęściej spotykanych przestępstw w postaci jazdy pod wpływem alkoholu, posiadania narkotyków, kradzieży czy oszustwa, po najpoważniejsze takie jak zabójstwa, głośne sprawy korupcyjne, przemyt narkotyków, międzynarodowe grupy przestępcze, czy wyjątkowo skomplikowane sprawy karne prowadzane przeciwko lekarzom w związku z tzw. błędami medycznymi. Jako obrońca występuje w sprawach karnych przed prokuraturami wszystkich szczebli, od prokuratur rejonowych, po Prokuraturę Krajową zwalczającą przestępczość zorganizowaną i korupcję.

Obrona w sprawach karnych skarbowych oraz przestępczości gospodarczej

Oprócz wieloletniego doświadczania obrońcy, zdobyłem również specjalistyczne wykształcenie z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki temu posiadam odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia obrony  w sprawach karnych skarbowych oraz przestępczości gospodarczej, do których najczęściej należą sprawy o uchylanie się od obowiązku podatkowego, niewystawianie faktur, fałszowanie faktur oraz wystawienie nierzetelnych faktur, składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych, niewpłacenie pobranego podatku, pranie brudnych pieniędzy, czy niezaspokajanie wierzycieli.

Obrona lekarzy

Szczególny i wyjątkowy zakres mojej praktyki obejmuje obrona lekarzy w sprawach karnych związanych z tzw. błędami medycznymi. Doświadczenie pokazuje, że sprawy karne przeciwko lekarzom znajdują się w kręgu coraz większego zainteresowania organów ściągania. Przejawem tego jest m.in. powołanie w ramach Prokuratury wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych, które mają zajmować się tylko tego typu sprawami. Podnoszenie kwalifikacji przez przedstawicieli organów ściągania w prowadzeniu tych jakże skomplikowanych i charakterystycznych spraw, musi znaleźć swoją odpowiedź po drugiej stronie sali sądowej, czyli ławie, w której zasiada obrońca lekarza.  Połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego z doświadczeniem w sprawach karnych, jest gwarancją obrony lekarza na najwyższym poziomie. Jako adwokat prowadzę również szkolenia dla lekarzy oraz studentów medycyny z zakresu odpowiedzialności karnej za błąd medyczny.

Pierwszy kontakt ze sprawą karną najczęściej zaczyna się dla klienta niespodziewanie w chwili jego zatrzymania przez Policję, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, czy funkcjonariuszy innych służb.  Do tego typu zatrzymań dochodzi przez całą dobę, dlatego gdy zajdzie taka potrzeba czynności obrończe podejmowane są przez nas natychmiastowo, niezależnie od pory dnia. Jako adwokat mam świadomość, że najważniejszy jest jak najszybszy kontakt z klientem i wsparcie go już podczas pierwszych czynności z jego udziałem.

W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz postępowania wykonawczego;
 • obrona osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych;
 • obrona w sprawach wydanie wyroku łącznego;
 • obrona w sprawach o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • obrona w sprawach wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary, a także o przerwę w odbywaniu kary;
 • obrona w sprawach o wydanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, kasacji, a także prywatnych aktów oskarżenia;
 • obronę w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia;
 • obronę przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia;
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności ;
 • obrona w sprawach o zatarcie skazania;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego

Praca adwokata w zakresie prawa karnego jest bardzo wymagająca. W sprawach karnych to nie kwestie majątkowe są najistotniejsze z punktu widzenia interesu Klienta, ale przede wszystkim jego godność oraz wolność. Prawidłowo poprowadzona obrona w sprawie karnej oraz odpowiednio dobrana taktyka obrończa może zaważyć na przyszłości Klienta w perspektywie lat. Właśnie z tego względu adwokaci od prawa karnego stawiają na maksymalny profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Ważne jest także doświadczenie adwokata – sprawy karne realizują adwokaci z niezbędnymi kompetencjami i dużym doświadczeniu w tego typu sprawach. Adwokat od spraw karnych powinien cechować się nie tylko dobrą znajomością przepisów prawa karnego, odwagą i stanowczością – ale także odpowiednim doświadczeniem.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną nawet w najbardziej skomplikowanych zleceniach. Prowadzimy sprawy karne w Szczecinie oraz innych regionach Polski. Dotychczas z powodzeniem podejmowaliśmy się obrony w sprawach karnych prowadzonych przez prokuraturę rejonową, prokuraturę okręgową, a także Prokuraturę Krajową (Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie). Natomiast dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami adwokackimi, możemy pomóc również w sprawach karnych o charakterze międzynarodowym (m.in. ENA – Europejski Nakaz Aresztowania).

Sprawy karnoskarbowe Szczecin

Sprawy osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstw skarbowych wymagają od adwokata dużego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy obejmującej prawo karne, prawo podatkowe oraz prawo celne. Sprawy karnoskarbowe w przeciwieństwie do większości spraw karnych, to nie tylko typowe sankcje karne w postaci kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności , ale również dotkliwe dla klienta konsekwencje finansowe. Nie można zapominać, że skazanie za przestępstwo karnoskarbowe nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia należnego podatku, którego sprawa dotyczy. Dlatego adwokat od spraw karnoskarbowych bardzo często współpracuje z doradcami podatkowymi. Typowe przestępstwa karnoskarbowe dotyczą czynów, których przedmiotem są nierzetelne faktury, oszustwo podatkowe, karuzela podatkowa (czy inaczej – karuzela VATowa), a także zaniedbanie informacji podatkowej.

Skuteczna obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych jest dla nas priorytetem. Aby świadczona przez nas pomoc prawna w sprawach karnoskarbowych była na najwyższym poziomie nieustannie podnosimy swoje kwalifikacji. Zdobywamy doświadczenie nie tylko prowadząc sprawy karnoskarbowe, ale również uczestnicząc w szkoleniach. Adwokat Michał Gajda podjął m.in. studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Jagielloński na kierunku „prawo karne gospodarcze i karnoskarbowe”. Jako adwokat od spraw karnoskarbowych stawiam na wysoką jakość komunikacji i pełny profesjonalizm.

Nasza Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną obejmującą sprawy karnoskarbowe w Szczecinie, jak i innych regionach Polski. Podejmujemy się obrony na etapie postępowania przygotowawczego, które zwykle prowadzone jest przez prokuraturę lub organy kontroli skarbowej, a także na etapie sądowym – po wniesieniu aktu oskarżenia.
Nasza kancelaria adwokacka pozostaje do Państwa dyspozycji we wszystkich – nawet najtrudniejszych sprawach karnoskarbowych.

Sprawy karne Szczecin

Zespół kancelarii dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio zająć się każdą sprawą karną, zarówno na jej początkowym etapie – postępowanie przygotowawcze, w toku, którego często stosowane jest tymczasowe aresztowanie, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do właściwego sądu. Podejmowana przez nas obrona w sprawach karnych obejmuje sprawy każdego rodzaju:

 • sprawy kryminalne (sprawy narkotykowe – posiadanie narkotyków, udzielenie narkotyków, wprowadzenie do obrotu, produkcja narkotyków; zabójstwo, uszkodzenie ciała, rozbój, kradzież, kradzież z włamanie, zorganizowana grupa przestępcza),
 • sprawy lekarskie (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie lekkiego, średniego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),
 • sprawy karne gospodarcze (łapownictwo, fałszerstwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie pieniędzy, wyłudzenie kredytu)
 • sprawy karnoskarbowe (karuzela VATowa, fałszowanie faktur, oszustwo podatkowe).

 

Adwokat do spraw karnych służy pomocą również dla osób występujących w charakterze pokrzywdzonego, w tym jako oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

Skontaktuj się ze mną!