Prawo karne w Szczecinie

Czym jest prawo karne?

Prawo karne to ogół przepisów definiujących czyny zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej i opisujących konsekwencje grożące za ich popełnienie. Źródłami prawa karnego w Polsce są Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy oraz Kodeks karny skarbowy. W rozstrzyganiu spraw karnych sądy opierają się również o obowiązujące umowy międzynarodowe.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa pracy?

Obrona w sprawach karnych w Kancelarii Adwokackiej Michała Gajdy w Szczecinie

Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych o różnym charakterze – zarówno w zakresie przestępstw typowo kryminalnych, jak i przestępczości wyspecjalizowanej. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Pomoc świadczona jest także dla osób uczestniczących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego.

Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Szczecinie, jednak swoje usługi z zakresu prawa karnego świadczymy na terenie całej Polski. Uzyskanie pomocy prawnej przez naszych adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych jest możliwe na odległość, bez konieczności wizyty w siedzibie Kancelarii.

Współpraca z kancelarią karną w Szczecinie

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych o różnym charakterze – zarówno w zakresie przestępstw typowo kryminalnych, jak i przestępczości wyspecjalizowanej. Reprezentujemy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Czynności obrończe podejmowane są przez adwokatów od prawa karnego w Szczecinie natychmiast, niezależnie od pory dnia. Mają oni bowiem świadomość, że najważniejszy jest jak najszybszy kontakt z Klientem i wsparcie go już podczas pierwszych czynności z jego udziałem.

Doświadczeni adwokaci w sprawach karnych w Szczecinie

Kancelaria Adwokacka Michała Gajdy posiada doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach o typowe przestępstwa kryminalne, a także przestępczość narkotykową, zorganizowane grupy przestępcze, przestępczość gospodarczą oraz przestępstwa skarbowe. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie sprawy karnej, zarówno zaraz po zatrzymaniu Klienta, jak i w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Nawiązanie współpracy z adwokatem ze Szczecina, specjalizującym się w prawie karnym, pozwala na właściwe zdefiniowanie wymaganych dowodów w sprawie, poprawne sformułowanie i złożenie odwołań od decyzji organów ścigania oraz wniosków o umorzenie postępowania lub uniewinnienie. Z pomocą adwokata z naszej Kancelarii osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa może również wynegocjować lepsze warunki dobrowolnego poddania się karze.

Pierwszy kontakt ze sprawą karną najczęściej zaczyna się dla klienta niespodziewanie w chwili jego zatrzymania przez Policję, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, czy funkcjonariuszy innych służb. Do tego typu zatrzymań dochodzi przez całą dobę, dlatego, gdy zajdzie taka potrzeba, czynności obrończe podejmowane są przez nas natychmiast, niezależnie od pory dnia. Jako adwokat mam świadomość, że najważniejszy jest jak najszybszy kontakt z klientem i wsparcie go już podczas pierwszych czynności z jego udziałem.

Sprawy karne w Szczecinie – zakres usług

W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz postępowania wykonawczego;
 • obrona osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych;
 • obrona w sprawach wydanie wyroku łącznego;
 • obrona w sprawach o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • obrona w sprawach wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary, a także o przerwę w odbywaniu kary;
 • obrona w sprawach o wydanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, kasacji, a także prywatnych aktów oskarżenia;
 • obronę w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia;
 • obronę przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia;
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności ;
 • obrona w sprawach o zatarcie skazania;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego

Praca adwokata w zakresie prawa karnego jest bardzo wymagająca. W sprawach karnych, to nie kwestie majątkowe są najistotniejsze z punktu widzenia interesu Klienta, ale przede wszystkim jego godność oraz wolność. Prawidłowo poprowadzona obrona w sprawie karnej oraz odpowiednio dobrana taktyka obrończa może zaważyć na przyszłości Klienta w perspektywie lat. Właśnie z tego względu adwokaci od prawa karnego stawiają na maksymalny profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Ważne jest także doświadczenie adwokata – sprawy karne realizują adwokaci z niezbędnymi kompetencjami i dużym doświadczeniu w tego typu sprawach. Adwokat od spraw karnych powinien cechować się nie tylko dobrą znajomością przepisów prawa karnego, odwagą i stanowczością – ale także odpowiednim doświadczeniem.

Sprawy z zakresu prawa karnego – jak wygląda współpraca z naszą Kancelarią?

Adwokaci w naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach o typowe przestępstwa kryminalne, a także przestępczość narkotykową, zorganizowane grupy przestępcze, przestępczość gospodarczą oraz przestępstwa skarbowe. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie sprawy karnej, zarówno zaraz po zatrzymaniu Klienta, jak i w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Nawiązanie współpracy z naszymi prawnikami, specjalizującymi się w prawie karnym, pozwala na właściwe zdefiniowanie wymaganych dowodów w sprawie, poprawne sformułowanie i złożenie odwołań od decyzji organów ścigania oraz wniosków o umorzenie postępowania lub uniewinnienie.

Prawo karne – w jakich sprawach udzielamy pomocy prawnej w Szczecinie?

Zespół naszej kancelarii dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio zająć się każdą sprawą karną, zarówno na jej początkowym etapie – postępowanie przygotowawcze, w toku którego często stosowane jest tymczasowe aresztowanie, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do właściwego sądu. Podejmowana przez nas obrona w sprawach karnych obejmuje sprawy każdego rodzaju:

 • sprawy kryminalne (sprawy narkotykowe – posiadanie narkotyków, udzielenie narkotyków, wprowadzenie do obrotu, produkcja narkotyków; zabójstwo, uszkodzenie ciała, rozbój, kradzież, kradzież z włamaniem, zorganizowana grupa przestępcza),
 • sprawy lekarskie (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie lekkiego, średniego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),
 • sprawy karne gospodarcze (łapownictwo, fałszerstwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie pieniędzy, wyłudzenie kredytu)
 • sprawy karnoskarbowe (karuzela VATowa, fałszowanie faktur, oszustwo podatkowe).

 

Nasi adwokaci do spraw karnych służą pomocą również dla osób występujących w charakterze pokrzywdzonego, w tym jako oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z Nami!