Zespół kancelarii

img

Michał Gajda

Adwokat, właściciel kancelarii

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 r. związany z zawodami prawniczymi. Przez pierwsze 5 lat swojej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w pracy w kancelarii komornika sądowego. Od 2013 r. członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W trakcie odbytej aplikacji adwokackiej, wyróżniony nagrodą Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej za osiągnięcia z bloku karnego.Z oceną bardzo dobrą ukończył studia podyplomowe z prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz prawa medycznego.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych, w tym o ciężkie przestępstwa typowo kryminalne (m.in. zabójstwa, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadanie, przemyt i handel narkotykami), a także sprawach przestępczości wyspecjalizowanej – mafia lekowa, łapownictwo, pranie pieniędzy, czy przestępstwa vatowe.

Michał Gajda należy do nielicznego grona adwokatów specjalizujących się w prawie medycznym, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej z tej dziedziny. Oprócz bieżącej obsługi podmiotów leczniczych, podejmuje się prowadzenia spraw o tzw. błędy medyczne, reprezentując medyków i pacjentów w sprawach cywilnych, karnych oraz dyscyplinarnych. Prelegent konferencji medycznych oraz autor publikacji w ogólnopolskich mediach branżowych. 

Uzupełnieniem jego codziennej praktyki adwokackiej jest szeroko rozumiane prawo cywilne oraz rodzinne, z naciskiem na rozwody oraz charakterze międzynarodowym. W zakresie ostatniej dziedziny prowadził sprawy małżonków z unii europejskiej oraz z poza Europy. 

Robert Majchrzak

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację adwokacką rozpoczął w 2007 r., a jako adwokat nieprzerwanie działa od 2010 r. Członek Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników Deutsch-Polnische-Juristen-Vereinigunge.V. oraz Północnej Izby Gospodarczej. 

Adwokat Robert Majchrzak biegle posługuje się językiem niemieckim, w związku z czym swoje działania zawodowe koncentruje właśnie na obsłudze klientów niemieckojęzycznych. Uczestnik konferencji poświęconych współpracy polsko-niemieckiej oraz europeizacji prawa. Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, zapewnia kompleksową obsługę prawną niemieckich podmiotów gospodarczychwchodzących na polskirynek.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach cywilnych, w tym w szczególności o charakterze gospodarczym.Swoim klientom zapewnia pomoc prawną nie tylko przed sądem, ale również podczas negocjacji, tworzenia umów, czy realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych. 

img
img

Jacek Pałka

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jako prawnik posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał m.in. w tracie aplikacji komorniczej, a następnie pracy jako asesor komorniczy. Następnie przez 5 lat piastował urząd Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie. W 2016 r. złożył ślubowanie przed Dziekanem Szczecińskiej Izby Adwokackiej uzyskując tym samym wpis na listę adwokatów.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na prawie cywilnym oraz administracyjnym. Zapewnia pomoc prawną w szeroko rozumianym prawie mieszkaniowym – zbycie, obciążenie, najem oraz dzierżawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek wojskowych oraz budżetowych, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Prelegent podczas konferencji branżowych administratorów nieruchomości.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz wiedzy, zapewnia fachową pomoc z zakresu egzekucji sądowej, postępowania zabezpieczającego oraz prawa upadłościowego – w tym upadłości konsumenckiej. W ramach tej części swojej praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną zarówno wierzycielom jak i dłużnikom.

Świadczy pomoc prawną również klientom indywidualnym w zakresie szeroko rozumianego prawa zobowiązań.

Tomasz Raczkowski

Adwokat

Swoją początkową edukację związał z Uniwersytetem Szczecińskim, na którym równolegle odbył studia z prawa oraz ekonomii, wieńcząc je uzyskanymi tytułami magistra z obu tych dziedzin. W trakcie aplikacji adwokackiej ukończył studia podyplomowe z prawa karnego skarbowego i gospodarczego prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ostatnim czasie uzupełnia swoje wykształcenie również w zakresie prawa własności intelektualnej. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych (European Criminal Bar Association) oraz Północnej Izby Gospodarczej.

Jego praktyka zawodowa koncentruje się głownie w obszarze prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa karnego. W zakresie tej ostatniej gałęzi prawa, z  uwagi na zdobyte wykształcenie (prawnicze i ekonomiczne) oraz posiadane kwalifikacje, swoje zainteresowania skupia w szczególności na przestępczości skarbowej oraz gospodarczej.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, które w codziennej praktyce wspiera nie tylko wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, ale również swoją wiedzą z prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

img

Skontaktuj się z Nami!