Alimenty na dziecko

Dochodzenie alimentów w Szczecinie

Kodeks rodzinny mówi o tym, że alimenty na dziecko to świadczenie, które ma na celu zapewnienie mu koniecznych środków utrzymania, potrzebnych do zagwarantowania między innymi: wyżywienia, odzieży, mieszkania, leczenia, a także zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Z czasem alimenty stają się również środkami niezbędnymi do wychowania, w tym kształcenia. Dlatego celem alimentów jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Należy pamiętać o tym, że zaspokojenie potrzeb ma wyłącznie charakter teraźniejszy i przyszły. Nie ma bowiem możliwości pokrywania potrzeb przeszłych. Jeśli ktoś chce rościć sobie prawo do alimentów za czas przeszły, czyli sprzed daty złożenia pozwu, powinien wskazać, że konkretne i usprawiedliwione potrzeby nie zostały zaspokojone. Alimenty na dziecko mogą być dostarczane osobie uprawnionej w dwóch formach. Pierwszą z nich jest forma pieniężna, z kolei drugą formą są osobiste świadczenia. Przeważnie obowiązek alimentacyjny polega jednak na dostarczaniu wartości majątkowych, czyli, innymi słowy, pieniędzy.

Pomoc prawna w dochodzeniu alimentów w Szczecinie

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z alimentami w Szczecinie. Oferujemy wsparcie zarówno osobom uprawnionym do alimentów, jak i tym, którzy zobowiązani są do ich płacenia. Nasze usługi obejmują między innymi:

– Doradztwo prawne w zakresie zasad obowiązku alimentacyjnego oraz praw i obowiązków stron postępowania.

– Reprezentację klientów w postępowaniach sądowych dotyczących ustalenia alimentów na dziecko.

– Pomoc w negocjacjach i mediacjach mających na celu zawarcie ugody w sprawach alimentacyjnych.

– Występowanie w imieniu klientów przed organami egzekucyjnymi w przypadku niepłacenia alimentów.

Jak wygląda i jak złożyć pozew o alimenty na dziecko?

Miejscem składania pozwu jest biuro podawcze właściwego sądu. Można również wysłać pozew drogą pocztową. Z kolei najważniejszy jest wybór sądu. Mianowicie to Sąd Rejonowy, a dokładniej Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpatruje tego typu wnioski. Powinien być on wybierany zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego rodzica albo według zamieszkania osoby, która jest uprawniona do uzyskania alimentów. Wybór należy do powoda, a dokładniej rodzica dziecka, który występuje z pozwem do sądu. Złożenie pozwu o alimenty na dziecko jest procesem całkowicie bezpłatnym – czyli uprawniony do alimentów zwolniony jest z obowiązku wnoszenia opłaty. Mówi o tym prawo – strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Pozew o alimenty powinien zawierać kilka kluczowych informacji. Między innymi:

 • nazwę oraz adres Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest pozew,
 • dane powoda, a także jego przedstawiciela, w tym numer PESEL
 • dane pozwanego,
 • kwotę alimentów,
 • uzasadnienie wniosku,
 • wskazanie dowodów uzasadniających żądanie alimentów.

Jak wygląda i jak złożyć pozew o alimenty na dziecko?

Miejscem składania pozwu jest biuro podawcze właściwego sądu. Można również wysłać pozew drogą pocztową. Z kolei najważniejszy jest wybór sądu. Mianowicie to Sąd Rejonowy, a dokładniej Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpatruje tego typu wnioski. Powinien być on wybierany zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego rodzica albo według zamieszkania osoby, która jest uprawniona do uzyskania alimentów. Wybór należy do powoda, a dokładniej rodzica dziecka, który występuje z pozwem do sądu. Złożenie pozwu o alimenty na dziecko jest procesem całkowicie bezpłatnym – czyli uprawniony do alimentów zwolniony jest z obowiązku wnoszenia opłaty. Mówi o tym prawo – strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Pozew o alimenty powinien zawierać kilka kluczowych informacji. Między innymi:

 • nazwę oraz adres Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest pozew,
 • dane powoda, a także jego przedstawiciela, w tym numer PESEL
 • dane pozwanego,
 • uzasadnienie wniosku,
 • wskazanie dowodów uzasadniających żądanie alimentów.

Adwokat od alimentów w Szczecinie – jak ustalana jest wysokość alimentów

Przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko brane są pod uwagę różnorodne czynniki, w tym:

– Dochody i możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów.

– Potrzeby dziecka, takie jak koszty utrzymania, leczenia, edukacji oraz wychowania.

– Zasady równości życiowej, które mają na celu zapewnienie dziecku godziwych warunków życia, podobnych do tych, jakie zapewniają mu rodzice.

Nasza kancelaria specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze spraw alimentacyjnych, zapewniając skuteczną reprezentację klientów oraz kompleksowe doradztwo prawne. Jeśli poszukują Państwo prawnika od alimentów w Szczecinie, zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Jako prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie, jesteśmy gotowi pomóc w każdej sprawie dotyczącej alimentów na dziecko.

Sposoby na ustalenie alimentów

Istnieją trzy sposoby na ustalenie alimentów na dziecko. Pierwszy z nich polega na zawarciu umowy pomiędzy rodzicami uprawnionego dziecka, przed notariuszem. Jednak ta alternatywa możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy oboje rodzice pozostają w zupełnej zgodzie co do wysokości alimentów. Drugi sposób opiera się na drodze sądowej. Czyli, jeżeli sąd orzeknie rozwód lub separację, to w wydanym wyroku powinien zawrzeć rozstrzygnięcie w przedmiocie wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów zarówno utrzymania, jak i wychowania dziecka. Warto podkreślić, że alimentów można dochodzić również na drodze odrębnego procesu. Natomiast ostatnią możliwością jest zawarcie przed sądem ugody w tej sprawie. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć, jest ta, na co można przeznaczyć pieniądze pochodzące z alimentów na dziecko. To sprawa niepodważalna, alimenty należy przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Jak długo należy płacić alimenty na dziecko?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym, rodzic winien jest świadczyć alimenty względem dziecka od chwili jego urodzenia, aż do momentu, w którym dziecko będzie samo w stanie się utrzymać. Chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie tego typu kosztów. Co więc zwalnia rodzica z obowiązku płacenia alimentów? Jest to kwestia bardzo indywidualna i uzależniona od tego, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Dopiero wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa. Zarówno kodeks opiekuńczy, jak i rodzinny nie wskazują konkretnego wieku dziecka, które miałoby stanowić wyznacznik daty końca płacenia alimentów. Otóż nawet osiągnięcie przez potomka wieku 18 lat, czy też zakończenia procesu edukacji, nie jest datą ustania obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Oznacza to nic innego jak to, że rodzice zobowiązani są do świadczenia alimentów na rzecz dzieci małoletnich, jak i dorosłych. Jeśli dziecko osiągnie wiek 18 lat, ale nie jest w stanie samo zapewnić sobie środków na utrzymanie, tylko dwie okoliczności mogą zwolnić rodzica z płacenia alimentów. Pierwszy z nich mówi o tym, że rodzic ponosi znaczny uszczerbek dla swojego utrzymania, a w dodatku ma ograniczone możliwości zarobkowe. Z kolei drugi występuje w momencie, gdy uprawniony nienależycie się stara, by uzyskać możliwości samodzielnego utrzymania się.

Alimenty na dziecko – podstawowe informacje

Alimenty na dziecko to zobowiązanie prawnie nałożone na obojga rodziców. W sytuacji, gdy jeden z rodziców nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem to on jest zobowiązany do przekazywania środków pieniężnych na jego wychowanie i utrzymanie. Takie świadczenia są wynikiem konieczności zapewnienia godziwych warunków życia dziecka, którymi są między innymi: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, edukacja, zdrowe odżywianie, ubrania, opieka medyczna czy rozrywka.

Proces ustalenia alimentów – od pozwu do wyroku

W kontekście alimentów na dziecko, proces zaczyna się od złożenia pozwu o alimenty do odpowiedniego Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Oczywiście, złożenie pozwu o alimenty na dziecko jest procesem bezpłatnym – powód, czyli uprawniony do alimentów, nie musi pokrywać kosztów sądowych z tym związanych.

Alimenty na dziecko – obowiązki i prawa

Kiedy orzeczenie o alimentach na dziecko jest już faktem, na rodzicu zobowiązanym do płacenia alimentów spoczywa obowiązek regularnego świadczenia, do momentu, w którym dziecko będzie samo w stanie się utrzymać. Równocześnie, alimenty na dziecko nie mogą być przeznaczone na inne cele, poza utrzymaniem i wychowaniem dziecka. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zmianę decyzji dotyczącej alimentów.

Wsparcie adwokackie w sprawach alimentacyjnych w Szczecinie

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących alimentów na dziecko, Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Gajda oferuje swoje usługi. Profesjonalne doradztwo adwokackie może pomóc w zrozumieniu wszystkich aspektów procesu, od złożenia pozwu, po zrozumienie konkretnych obowiązków i praw, które wynikają z orzeczenia o alimentach. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszej kancelarii, gdzie nasi eksperci będą mogli udzielić Państwu niezbędnych informacji i wsparcia w tym procesie.

Alimenty na dziecko – regulacje prawne

Alimenty na dziecko są ściśle uregulowane w polskim prawie, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ustawa określa zasady obowiązku alimentacyjnego, takie jak zasada odpowiedzialności rodziców za utrzymanie dzieci, zakres potrzeb dziecka, które mają być pokrywane alimentami, zasada równej stopy życiowej, czy też zasady ustalania wysokości alimentów. Zgodnie z prawem, alimenty na dziecko powinny być dostosowane do możliwości finansowych rodzica zobowiązanego, a jednocześnie powinny pokrywać usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Co w przypadku niepłacenia alimentów na dziecko?

Niepłacenie alimentów na dziecko jest poważnym naruszeniem prawa i może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym do egzekucji komorniczej, a nawet do odpowiedzialności karnej. Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko unika swoich obowiązków, osoba uprawniona do ich otrzymania może zwrócić się o pomoc do sądu lub do odpowiedniego organu egzekucyjnego.

Ustalanie alimentów na dziecko w Kancelarii Adwokackiej Michała Gajdy w Szczecinie

Prawa dziecka, w tym prawo do alimentów, są jednym z obszarów prawa, w których Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Gajda oferuje swoje usługi. Adwokaci z naszej kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego i są gotowi udzielić wsparcia w każdej sprawie dotyczącej alimentów na dziecko. Oczywiście, nasza pomoc nie kończy się na doradztwie – nasza kancelaria reprezentuje klientów również w postępowaniach sądowych, pomagając im w skutecznym dochodzeniu swoich praw. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług – nasz zespół jest zawsze gotowy, by pomóc i udzielić profesjonalnej porady.

Zapraszamy do kontaktu!

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z Nami!