Rozwód za porozumieniem stron

Sprawy rozwodowe w Szczecinie

Kancelaria Adwokacka Gajda oferuje wsparcie adwokata podczas spraw rozwodowych zarówno w Szczecinie, gdzie mieści się jej siedziba, jak i w innych miastach Polski. Kompetencje prawników kancelarii, specjalistów od prawa rozwodowego, doceniają zarówno klienci rodzimi, jak i obywatele z zagranicy.

Jak przebiega sprawa rozwodowa w Szczecinie?

Małżeństwo to więź łącząca dwoje ludzi, podlegająca szczególnej ochronie prawnej, której źródło stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jego rozwiązanie należy do wyłącznej kompetencji sądu. Obowiązujące w Polsce prawo zakłada możliwość rozwodu bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obojga małżonków lub z winą tylko jednego małżonka, nie jest jednak możliwe zakończenie małżeństwa na drodze umowy lub ugody. Składając pozew rozwodowy w Szczecinie, należy pamiętać, by wskazać żądania w zakresie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, ustalenia miejsca ich pobytu, rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów na dziecko czy ustalenia kontaktów rodzica z dziećmi.

Pomoc prawna przy sprawach rozwodowych w Szczecinie

Kancelaria Gajda posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych o różnym charakterze – zarówno z, jak i bez orzekania o winie. Zatrudniani w niej adwokaci zajmują się doradztwem w zakresie sporządzania pozwów rozwodowych i kompletowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia rozwodu z orzekaniem o winie, reprezentują Klientów przed sądem, a także oferują pomoc przy pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Uczestniczą oni w mediacjach między małżonkami, prowadzą rozmowy ugodowe i sporządzają treść porozumień rodzicielskich, ugód oraz uzgodnień dotyczących przyszłych stanowisk procesowych.

Jak przebiega złożenie pozwu i rozprawa rozwodowa?
Kiedy pozew o rozwód zostanie przygotowany, należy złożyć go w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków bądź osoby pozwanej. Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego bądź małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, można wnieść pozew do sądu w miejscu zamieszkania powoda. Kiedy dokumenty zostaną złożone, sąd podejmie decyzje o terminie rozprawy i wyśle oficjalne zawiadomienie do obu stron. W sytuacji, kiedy wszystko zostanie ustalone przed rozprawą, taki rozwód będzie jedynie formalnością i może dojść do niego nawet na pierwszej rozprawie. W wyroku rozwodowym sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. W sytuacji, kiedy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, sąd wskaże ich miejsce zamieszkania, a także ustali inne kwestie jak władza rodzicielska, wysokość alimentów, czy kontakty. Warto wiedzieć, że od wyroku sądu I instancji strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może się odwołać, składając apelację.

Rozwód za porozumieniem stron – czym jest?

Rozwód za porozumieniem stron nazywany często szybkim rozwodem to postępowanie, którego celem jest przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie. To oficjalna nazwa legislacyjna. Jest to forma rozwodu, który najczęściej kończy się już na pierwszej rozprawie, szczególnie w sytuacji, kiedy małżonkowie dojdą do porozumienia odnośnie obowiązków alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Warto wiedzieć, że rozwód za porozumieniem stron pozwala zaoszczędzić niepotrzebnego stresu i nerwów, a także kosztów, które wynikają z przeprowadzonych rozpraw sądowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu za porozumieniem stron?

Po ustaleniu wszystkich formalnych kwestii dotyczących opieki na dziećmi, alimentów i innych niezbędnych elementów wyroku rozwodowego, konieczne jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów jak pozew, w którym powinny znaleźć się dane osobowe małżonków, warunki rozstania, ustalenia odnośnie opieki nad dziećmi i alimentów, a także informacja o tym, że pozew dotyczy rozwodu bez orzekania o winie. Konieczne jest dołączenie wymaganych dokumentów, jak skrócony odpis aktu małżeństwa czy skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci. Wypracowane porozumienia dają możliwość przeprowadzenia rozwodu szybko i bez zbędnych kosztów. Do przygotowania pozwu warto zaprosić doświadczonego prawnika, dzięki temu nasz pozew może być pozbawiony wad formalnych, co znacznie skróci drogę do uzyskania rozwodu.

Ile czeka się na rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron może być formalnością w sytuacji, kiedy małżonkowie dogadają się we wszystkich kluczowych kwestiach. Dużo szybciej odbywają się rozwody małżeństw, w których nie było wspólnych dzieci, gdyż sąd podczas orzekania rozwodu nie musi brać pod uwagę dobra małoletniej czy małoletniego. Najważniejsze jest, aby przed rozwodem dojść do porozumienia w kwestii: władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wysokości alimentów, kontaktów z dziećmi. Ważne jest również, aby żadna ze stron nie oczekiwała ustalenia winnego rozpadu małżeństwa. Dzięki temu rozwód może trwać dużo krócej. Warto wiedzieć, że czas orzeczenia rozwodu jest również zależny od liczby spraw, którymi zajmuje się dany sąd. Są miejsca, w których na rozprawę czeka się około 3-4 miesięcy, natomiast są miasta, gdzie na termin rozprawy rozwodowej można czekać nawet pół roku. Rozwód za porozumieniem stron to doskonała opcja dla osób, które chcą szybko i bez stresu zakończyć małżeństwo. To również brak konieczności tzw. publicznego prania brudów i wyciągania problemów, z jakimi borykają się małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa.

Składanie pozwów rozwodowych w Kancelarii Adwokackiej Michała Gajdy w Szczecinie

Adwokaci działający z ramienia Kancelarii Gajda, specjalizujący się w sprawach o rozwód i rozwód międzynarodowy, zdają sobie sprawę z delikatności i ważkości problemów rodzinnych. Z tego powodu starają się podejść do każdej sprawy w sposób nie tylko fachowy, lecz także wysoce zindywidualizowany. Kancelaria zapewnia ponadto ciągły dostęp do profesjonalnego doradztwa z zakresu procedur rozwodowych, by rozjaśnić sytuację Klientom i okazać im wsparcie w tym trudnym okresie.

Zapraszamy do kontaktu!

Dowiedz się więcej


Skontaktuj się z Nami!