Jazda pod wpływem alkoholu

Pomoc adwokata w sprawach związanych z jazdą po alkoholu

W Kancelarii Adwokackiej Michała Gajdy oferujemy kompleksową pomoc prawną w sytuacjach związanych z jazdą po alkoholu, w tym reprezentację klienta przed organami ścigania oraz sądami. W sytuacji pojawienia się problemów prawnych związanych z jazdą po alkoholu, takich jak odebranie prawa jazdy, spowodowanie kolizji, czy wszczęcie postępowania karnego, warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata. Jako prawnicy specjalizujemy się w sprawach karnych. W związku z tym zapewniamy kompleksową pomoc w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Pomagamy swoim klientom w zrozumieniu swoich praw oraz podejmujemy działania mające na celu obronę ich interesów.

Kiedy warto zgłosić się do naszej Kancelarii?

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w sytuacjach tj.:

Odebrania prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu

Tymczasowym pozbawieniu wolności

Konfiskaty pojazdu

Złagodzenia kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w jednej w powyższych kwestii, zapraszamy Cię do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Sprawy związane z jazdą po alkoholu w Szczecinie – zakres usług

W zakres usług kancelarii wchodzi przede wszystkim reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych oraz negocjacje z organami ścigania. W ramach naszych usług oferujemy pomoc w zakresie:

  • przygotowanie kompleksowej strategii obrony
  • reprezentacja w toku postępowania przygotowawczego i sądowego
  • sporządzanie pism procesowych
  • obrona przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia

Warunkowe umorzenie postępowania –  jazda pod wpływem alkoholu

Warunkowe umorzenia postępowania w sprawach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu jest możliwe w pewnych sytuacjach. Przede wszystkim wina i szkodliwość społeczna czynu nie mogą być znaczne. O warunkowe umorzenie może wnioskować oskarżony, który nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne. W przypadku klientów, którzy kwalifikują się do warunkowego umorzenia postępowania, nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu negocjacji z organami ścigania oraz przedstawienie argumentów na rzecz zastosowania tej korzystnej dla klienta formy postępowania. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości przepisów prawa jesteśmy w stanie działać na rzecz uzyskania warunkowego umorzenia postępowania, co pozwala klientom uniknąć długotrwałego procesu sądowego oraz minimalizuje ryzyko poniesienia surowszych kar.

Jakie są kary za jazdę po pijaku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu wykroczeń jazda po alkoholu w stężeniu do 0,5 promila wiąże się z wysokimi sankcjami. Kierowca taki może otrzymać karę grzywny lub karę aresztu. Kierowcy muszą się także liczyć z otrzymaniem punktów karnych oraz zakazem prowadzenia pojazdu do 3 lat. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w organizmie przekracza stężenie 0,5 promila, który to czyn stanowi przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata oraz obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Sąd może także orzec konfiskatę samochodu lub jego równowartości (gdy samochód nie stanowi własności kierowcy).  Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub powodującym ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi 16 lat. Natomiast 3 lata grożą recydywiście za samą jazdę po alkoholu.

Od czego zależą ceny za pomoc adwokata za jazdę po alkoholu?

Ceny za pomoc adwokata w sprawach karnych związanych z jazdą po alkoholu mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy, wysokość stężenia alkoholu, skutki samej jazdy, wysokość wymierzanej kary, czy czas poświęcony na reprezentację klienta. Nasza kancelaria oferuje transparentne warunki współpracy, które zawsze są uzgodnione z klientem przed rozpoczęciem współpracy.

Jazda po pijanemu – pomoc adwokata w Szczecinie

Adwokaci z naszej kancelarii w sprawach związanych z jazdą po alkoholu gwarantują indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm oraz kompleksowe podejście. Nasza siedziba mieści się w Szczecinie, jednak oferujemy pomoc prawną na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z Nami!