Znaczenie wieku pokrzywdzonego przy ustaleniu kwoty zadośćuczynienie

W ostatnim czasie, bardzo często w orzecznictwie sądów powszechnych zaczęto poruszać zagadnienie znaczenia wieku osoby pokrzywdzonej, przy ustalaniu kwoty należnego jej zadośćuczynienia w sprawach związanych m.in. z błędami medycznymi. Jako adwokat, któremu bliskie są zagadnienia związane z błędami medycznymi, na bieżąco śledzę orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące najogólniej rzecz ujmując błędów medycznych. Dlatego też postanowiłem przygotować wpis, w którym podzielę się najnowszymi orzeczeniami, poruszającymi wspomnianą kwestię. Ze swoistym urodzajem takich orzeczeń mieliśmy do czynienia w lipcu bieżącego roku, kiedy to wydane zostały dwa następujące po sobie orzeczenia. W omawianych przeze mnie orzeczeniach sądy podkreśliły jak ważną kwestią dla ustalanie odszkodowania lub zadośćuczynienie za naruszenie ciała jest wiek osoby pokrzywdzonej.

Przejdźmy do samych judykatów..

Pierwszy z nich to wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o sygn. akt I ACa 71/17 z dnia 12 lipca 2017 r. We wspomnianym orzeczeniu Sąd uznał, że wiek poszkodowanego odgrywa istotną rolę, ponieważ intensywność cierpień z powodu kalectwa jest silniejsza u człowieka pozostającego jeszcze w sile wieku. Następnego dnia, orzeczenie w identycznym przedmiocie wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Tym razem Sąd dokładniej wyjaśnia nam istotę znaczenia wieku, dla kwestii wysokości należnego uprawnionemu zadośćuczynienia, wskazując, że o rozmiarze szkody niemajątkowej decydują takie czynniki jak m.in. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, nieodwracalny charakter następstw zdarzenia. Również wiek poszkodowanego odgrywa istotną rolę – utrata zdolności do pracy i możliwości samorealizacji oraz czerpania przyjemności z życia wywołuje niewątpliwie silniejsze cierpienia psychiczne u człowieka młodego, niż u człowieka w wieku dojrzałym czy wręcz podeszłym. Głębsze będzie poczucie krzywdy u człowieka, który doznał kalectwa będąc w pełni sił, niż u człowieka dotkniętego ograniczeniami związanymi z wcześniejszą niepełnosprawnością. Należy uwzględniać również rodzaj wykonywanej pracy, dotychczasową aktywność, szanse na przyszłość, poczucie przydatności społecznej oraz bezradność życiową (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lipca 2017 r., o sygn. akt I ACa 1058/16).

 

Na temat wysokości zadośćuczynienia lub podstaw jego ustalenia można pisać bez przerwy, a nadal pozostanie on niewyczerpany. Przypominam, że w jednym z ostatnich artykułów „błąd medyczny – odszkodowanie i zadośćuczynienie”, wyjaśniłem Państwu, jakie okoliczności mają znaczenie w kwestii ustalenia odpowiedniego zadośćuczynienia. Niniejszy artykuł wraz z powołanymi orzeczeniami, niech będzie uzupełnieniem mojego wcześniejszego wpisu.

 

Adwokat Michał Gajda

Kancelaria Adwokacka Szczecin

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!