Wspieramy Strajk Kobiet

Jako adwokat od początku swojej ścieżki zawodowej  staram się angażować w różne przedsięwzięcia, które stanowią odzwierciedlenie bliskich mi wartości lub w mojej ocenie są tego po prostu warte. Jako prawnik uczestniczyłem w akcji Adwokatury i udzielałem darmowych porad prawnych, broniłem praw zwierząt reprezentując fundacje, prowadzę sprawy pro bono, czy w czasie trwającej epidemii zorganizowałem nieodpłatną pomoc prawną dla pracowników ochrony zdrowia.

 

Moja postawa nie mogła być inna wobec trwających protestów kobiet wywołanych  decyzją o rzekomej niezgodności części przepisów aborcyjnych z Konstytucją RP (nazywanej przez partię rządzącą i ich zwolenników – wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego). Jako prawnik i jako obywatel RP sprzeciwiam się czwartkowej decyzji tak co do jej meritum, jak i trybu, czy dokładniej rzecz ujmując „organu”, przez który została ona podjęta. W składzie orzekającym zasiadły osoby, które zostały powołane niezgodnie z przepisami, ściśle związane z partią rządzącą i którym nie sposób przypisać przymiotu praworządności, sprawiedliwości i niezawisłości.

 

Zarówno ja jak i ogromna część koleżanek i kolegów adwokatów, zadeklarowaliśmy gotowość niesienia pomocy prawnej uczestnikom Strajku Kobiet. Pomoc taka może mieć ogromne znacznie w obliczu postawy rządzących i ich deklarowanego nastawienia wobec protestujących. Całokształt ostatnich wydarzeń i zapadłych decyzji uzasadnia obawę, że protestujący mogą stać się celem szeroko rozumianych represji ze strony rządzących oraz ich zwolenników.

 

W związku z powyższym informuję, że wraz ze swoimi współpracownikami – koleżankami i kolegami z Kancelarii, zapewnię nieodpłatną pomoc prawną dla uczestników Strajku Kobiet, wobec których organy ścigania będą chciały wyciągać konsekwencje prawne w związku z ich udziałami w protestach. Wyrażamy gotowość podjęcia obrony pro bono w postępowaniu karnym skierowanym przeciwko takim osobom, a także obronę ich praw w przypadku, gdy staną się ofiarą przestępstwa w związku z udziałem w tych protestach (np. przemocy ze strony przeciwników protestów, czy służb porządkowych).

 

Listę pozostałych adwokatów gotowych udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej protestujących, znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych, a także lokalnych serwisach informacyjnych.

 

Jednocześnie przypominam, że w przypadku próby ukarania przez Policję mandatem karnym za udział w proteście, przysługuje nam prawo do odmowy przyjęcia mandatu i wówczas sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd. Natomiast w przypadku zatrzymania, zatrzymanemu przysługuje prawo do kontaktu z obrońcą. Zachęcamy do zapisania sobie (nie w telefonie komórkowym, który może zostać zatrzymany przez Policję) numeru telefonu do obrońcy, z którym chcielibyście się Państwo skontaktować w przypadku problemów. Kontaktować w tej sprawie mogą się również osoby, które są świadkami takich zatrzymań.

Mimo wszystko apelujemy o zachowanie spokoju i pokojowe wyrażanie swojego sprzeciwu. Starajmy się unikać sytuacji, które  mogą stanowić pretekst do reakcji Policji lub innych służb porządkowych.

 

adwokat Michał Gajda

795 059 600

Zobacz również inne wpisy