Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w formie papierowych wydruków

W dniu 6 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Mazowieckiego Centrum Biznesowego w Warszawie, miałem przyjemność uczestniczyć w Forum Menadżerów Służby Zdrowia, które tym razem odbyło się w Szczecinie. Warto dodać, że Szczecin pierwszy raz był gospodarzem tego wydarzenia. Jak informowałem w poprzednim wpisie, zostałem poproszony przez organizatora Forum o przygotowanie i wygłoszenie trzech prelekcji związanych z szeroko rozumianym prawem medycznym. Jeden z przygotowanych przeze mnie tematów dotyczył „Najczęstszych błędów w dokumentacji medycznej”. Jak się okazało po spotkaniu, temat dokumentacji medycznej rodzi w praktyce lekarzy, a także kierowników podmiotów medycznych wiele problemów i wątpliwości. Wielu uczestników Forum podzieliło się ze mną  swoimi pytaniami. Widząc tak duże zainteresowanie konkretnymi zagadnieniami związanymi z dokumentacją medyczną i elektroniczną dokumentacją medyczną przez lekarzy oraz innych pracowników sektora medycznego postanowiłem podzielić się swoimi uwagami na ten temat za pośrednictwem niniejszego wpisu.

 

Jedno z zadanych mi pytań dotyczyło sposobu udostępniania pacjentom oraz innym uprawnionym podmiotom, wydruków z dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Konkretyzując – jeden z kierowników podmiotu medycznego zapytał, czy sporządzone wydruki z elektronicznej dokumentacji medycznej muszą być następnie uwierzytelniane, podobnie jak odbywa się to w przypadku wydawania kopii dokumentacji prowadzonej w formie papierowej. Mój rozmówca zasugerował, że skoro elektroniczna dokumentacja medyczna opatrzona jest podpisem elektronicznym, nie ma sensu opatrywać jej wydruków podpisem tradycyjnym.

 

Jak się okazuje, jest zupełnie inaczej. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a dokładniej rzecz ujmując w § 83 ust. 2 tego rozporządzenia. Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku gdy dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej i jest udostępniana w formie wydruków papierowych, to sporządzone wydruki winne być uwierzytelnione za pomocą własnoręcznego podpisu pracownika upoważnionego do sporządzenia wydruków wraz ze wskazaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Innymi słowy, uwierzytelnienie sporządzonych wydruków z dokumentacji medycznej odbywa się w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku udostępnienia i uwierzytelniania kserokopii dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. Każda karta sporządzonego wydruku zostaje opatrzona pieczątką imienną upoważnionego pracownika oraz jego własnoręcznym podpisem.

 

W związku z powyższym, sam fakt opatrzenia elektronicznej dokumentacji medycznej podpisem elektronicznym, nie zwalnia nas z obowiązku uwierzytelnienia papierowych wydruków w sposób „klasyczny”. Taki obowiązek wynika wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Adwokat Michał Gajda

 

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

 

# prawo medyczne szczecin

 

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!