Odszkodowania i zobowiązania umowne

Kancelaria Adwokata Michała Gajdy z siedzibą w dogodnej części miasta Szczecin, świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym naciskiem na odszkodowania, zobowiązania umowne oraz z tytułu czynów niedozwolonych (odszkodowania i zadośćuczynienia). Usługi prawne w tym zakresie oferowane są zarówno podmiotom profesjonalnym – przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym.

Odszkodowania, w odzyskiwaniu których pomaga nasz doświadczony prawnik, mają za zadanie zrekompensować szkodę w majątku klienta. Szkoda może mieć różne źródła – może wynikać np. z czynu niedozwolonego, czyli z działania sprzecznego z prawem, bądź może mieć też źródło w umowie i następować w wyniku niewykonania lub błędnego wykonania umowy. Podobną rolę mają zadośćuczynienia, ale w przypadku krzywdy, czyli szkody na osobie (np. gdy ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku komunikacyjnego).

W naszej Kancelarii mogą Państwo skontaktować się z wykwalifikowanym prawnikiem, który poprowadzi Państwa sprawę dotyczącą zobowiązania umownego lub odszkodowania i będzie Państwa reprezentował przed sądem. Każdy nasz adwokat jest w stanie zająć się dochodzeniem roszczeń za szkodę niemajątkową oraz majątkową.

Kancelaria Adwokata Michała Gajdy w szczególności oferuje

  • porady prawne w zakresie prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań umownych oraz z tytułu czynów niedozwolonych;
  • analizę i sporządzanie umów, w tym również w zakresie wyboru sposobu zabezpieczenia ich wykonania (m.in. zadatek, kara umowna, hipoteka, poręczenie,  weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie);
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (np. z tytułu umów o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, sprzedaży);
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych (odszkodowania komunikacyjne, zadośćuczynienia za spowodowanie uszkodzenia ciała lub śmierci, zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych);
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych.