Prawo rodzinne i rozwody

Jeśli poszukują Państwo adwokata rodzinnego w Szczecinie, zachęcamy do zwrócenia się po pomoc prawną do Kancelarii Adwokata Michała Gajdy. Specjalizujemy się w świadczeniu usług nie tylko dla firm, ale także dla klientów indywidualnych, pomagając im rozwiązywać spory oraz uzyskać fachową poradę w zakresie rozwodów. Adwokat Michał Gajda, jest doświadczonym ekspertem i ma wiedzę niezbędną do prowadzenia spraw rodzinnych. Na zespół Kancelarii składają się również pozostali wybitni eksperci prawni o różnych specjalizacjach.
Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich naszych klientów, ceniąc sobie wzajemne zaufanie, profesjonalizm oraz rzetelne prowadzenie nawet skomplikowanych spraw. Bazujemy na szerokiej wiedzy, nabytej podczas studiów prawniczych oraz uczestnictwu w konferencjach naukowych, a także na wieloletnim doświadczeniu.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to, innymi słowy, zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy członkami danej rodziny. Obejmuje więc ono w szczególności małżonków, dzieci i ich rodziców, a także krewnych, między którymi zachodzi konflikt prawny. Szczególnymi warunkami, przez które określa się przynależność członków do rodziny, jest pokrewieństwo lub powinowactwo.
W naszym kraju źródłami prawa rodzinnego są: Kodeks Rodzinny, Kodeks Cywilny, a także ustawy szczegółowe. Najczęstsze pojęcia, które pojawiają się podczas spraw rodzinnych to m.in. władza rodzicielska, rozwód, separacja, kuratela, obowiązek alimentacyjny, prawo małżeńskie.

Zakres działań Kancelarii ‒ czym zajmuje się adwokat rodzinny?

Prowadzona przez nas Kancelaria Prawna, z siedzibą zlokalizowaną w dogodnej części miasta Szczecin, zapewnia kompleksową pomoc z zakresu prawa rodzinnego. Zdajemy sobie sprawę, jak delikatne i zarazem ważne życiowo są problemy rodzinne, dlatego gwarantujemy indywidualne i fachowe podejście do każdej sprawy przekazanej w nasze ręce.
Prawo rodzinne wchodzi w zakres szeroko rozumianego prawa cywilnego. Dziedzina ta wymaga nie tylko specyficznego podejścia, ale również wieloletniego doświadczenia prawnika. Oferujemy pomoc przy regulacji stosunków rodzinnych dotyczących zarówno spraw majątkowych, jak i osobistych.

Adwokat rodzinny pomoże Państwu w szczególności w takich sprawach, jak:

– rozwód oraz rozwód międzynarodowy,
– podział majątku,
– ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
– separacja,
– adopcja (przysposobienie),
– unieważnienie małżeństwa,
– ustanowienie opiekuna,
– ustalanie obowiązków alimentacyjnych.

Rozwody

Do najczęściej spotykanych w praktyce spraw rodzinnych należą sprawy o rozwody. Stanowią one ciężkie i jednocześnie bardzo trudne do zaakceptowania przeżycia dla każdego człowieka. Ponieważ małżeństwo jest szczególną więzią pod względem prawa, jego rozwiązanie wymaga podjęcia konkretnych działań. Należy przede wszystkim napisać pozew zawierający odpowiednie żądania i dowody, złożyć go do właściwego sądu i poczekać na termin wyznaczenia rozprawy.
Sąd może orzec rozwód wyłącznie w przypadku, gdy uzna, iż doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Może to być wyrok bez orzekania o winie, z winy obu stron lub z winy tylko jednego z małżonków.

Rozwód Szczecin

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Michała Gajdy jest prowadzenie rozwodów na terenie Szczecina, a także całego kraju. Zapewniamy kompleksowo przeprowadzane działania z zakresu rozwiązywania nawet skomplikowanych spraw dotyczących rozpadu związków małżeńskich.

Rozwód międzynarodowy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu tzw. rozwodów międzynarodowych. Poprzez pojęcie rozwód międzynarodowy rozumie się sprawy rozwodowe, w których występuje element zagraniczny. Elementem zagranicznym określamy m.in.  sytuacje, w których małżonkowie lub jeden z małżonków zamieszkuje za granicą albo gdy jeden z małżonków jest cudzoziemcem (nie jest obywatelem Polski). Adwokat Michał Gajda prowadzi sprawy z zakresu rozwodów międzynarodowych na terenie całej Polski.

Więcej informacji na temat rozwodów międzynarodowych znajdziecie Państwo w naszym artykule „Rozwód międzynarodowy”

Rozwód i separacja – pomoc adwokata rodzinnego

Adwokat rodzinny, który prowadzi w naszej Kancelarii sprawy o rozwody, posiada fachową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, popartą odpowiednim doświadczeniem. Każdorazowo przeprowadza szczegółowy wywiad z klientem, poznaje jego sytuację i doradza, jakie kroki podjąć, aby móc uzyskać zamierzony efekt. Przygotowuje niezbędne pozwy i wnioski do sądu, a także prowadzi postępowanie w imieniu klienta, gwarantując obecność w sądzie oraz fachowe konsultacje prawne między rozprawami.

Nasz adwokat w Szczecinie prowadzi rozwody w sposób kompetentny i kompletny, tak, by ograniczyć stres klienta i w miarę możliwości skrócić przebieg nieprzyjemnych procedur towarzyszących sprawom rozwodowym i separacyjnym. Niezwykle istotna jest dla nas bowiem nie tylko prawidłowo i z sukcesem przeprowadzona rozprawa, ale także samopoczucie naszych klientów, którzy zwracają się do nas z prośbą o poradnictwo i rozwiązywanie sporów rodzinnych.

Nasza Kancelaria Adwokacka gwarantuje pomoc na każdym etapie postępowania, zapewniając przy tym odpowiednie przygotowanie do specyfiki sprawy o rozwód. Zapewniamy najwyższą dbałość o interesy każdego zgłaszającego się do nas klienta, pomagając mu uzyskać optymalne rozwiązanie w konkretnej sytuacji prawnej.

Teren działalności Kancelarii

Chociaż siedziba Kancelarii Adwokata Michała Gajdy mieści się na terenie miasta Szczecin, w trosce o ochronę interesów naszych klientów zajmujemy się sprawami o rozwód na obszarze całej Polski.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie udzielą Państwu rady i podejmą się konsultacji problemu leżącego w zakresie specjalizacji Kancelarii.

Prawo rodzinne Szczecin

Pomoc prawna obejmująca prawo rodzinne powinna opierać się na solidnych fundamentach, takich jak duże doświadczenie adwokata, determinacja, a także odpowiednie wyczucie, które pozwoli na przyjemną i komfortową komunikację z Klientem. Sprawy rodzinne takie jak rozwód, władza rodzicielska, czy alimenty na dziecko, wymagają szczególnego zrozumienia i ogromnej empatii. Każdy adwokat od prawa rodzinnego powinien przykładać dużą wagę do dialogu i komunikacji z Klientem, co pozwoli najlepiej zrozumieć problem danej sprawy rodzinnej.

Prawo rodzinne w Szczecinie praktykuje wiele szczecińskich kancelarii adwokackich – w tym również kancelaria adwokacka adwokata Michała Gajdy. Naszym Klientom oferujemy fachową pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych, spraw o podział majątku wspólnego, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Bez względu na to, czego dotyczy sprawa z zakresu prawa rodzinnego, podejmujemy się jej na terenie Szczecina, jak i pozostałych miast.

Szczególny zakres naszej specjalizacji to sprawy rozwodowe, w tym sprawy o rozwód międzynarodowy. Pod pojęciem rozwód międzynarodowy należy rozumieć sprawy, w których jeden z małżonków jest cudzoziemcem lub gdy małżonkowie albo jeden z nich, mieszkają za granicą. Dotychczas z sukcesem prowadziliśmy sprawy o rozwód dotyczące Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii, Danii, Norwegii, Włoch, Ukrainy, Algierii, Maroko, a także USA.

Rozwód Szczecin

Rozwód dla większości Klientów to trudne przeżycie. Dlatego gdy do niego dochodzi warto oddać sprawę o rozwód w ręce kogoś, kto ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje. Rolą adwokata od rozwodów jest nie tylko reprezentowanie Klienta w sądzie na rozprawie, ale również przygotowanie go do procesu, który nierzadko jest długotrwały i skomplikowany. Pamiętajmy, że sprawa o rozwód dotyczy nie tylko samych małżonków, ale również ich małoletnich dzieci. Sąd Okręgowy orzekając rozwód, ma obowiązek rozstrzygnąć również o opiece nad dziećmi małżonków, władzy rodzicielskiej, kontaktach, a także obowiązku alimentacyjnym.
Sprawy rozwodowe to jedna ze specjalizacji adwokata Michała Gajdy. W zależności od miejsca zamieszkania Klienta, poprowadzimy sprawę o rozwód w Szczecinie, a także na terenie całej Polski. Jako kancelaria adwokacka posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach o rozwód przed wieloma sądami w kraju – w tym najdalej oddalonym Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

Szczególną specjalizacją naszej kancelarii adwokackiej jest rozwód międzynarodowy. Pod pojęciem rozwodu międzynarodowego należy rozumieć sprawę o rozwód, w której występuje element zagraniczny – np. gdy jest to rozwód cudzoziemców lub gdy małżonkowie mieszkają za granicą. Jako kancelaria adwokacka w Szczecinie prowadzimy wiele spraw o rozwód Polaków mieszkających w Niemczech. W sprawach rozwodu międzynarodowego zgłaszają się do nas Klienci nie tylko z Unii Europejskiej, ale także z poza jej obszarów. Dotychczas z sukcesem prowadziliśmy sprawy o rozwód dotyczące Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Belgii, Danii, Norwegii, Włoch, Ukrainy, Algierii, Maroko, a także USA.

Rzetelny adwokat zdaje sobie sprawę, że każdy Klient jest człowiekiem, który zasługuje na zrozumienie i delikatne traktowanie, nawet pomimo ogromnych trudności w procesie sądowym.

Podział majątku wspólnego, czytaj więcej…