Obrona w sprawach karnych oraz reprezentacja pokrzywdzonych

Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. Pomoc świadczona jest także dla osób uczestniczących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego.
Adwokaci naszej Kancelarii, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego i karnowykonawczego. Prowadzimy obronę podejrzanych i oskarżonych, a także reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem. W toku podejmowanych czynności reprezentujemy podejrzanych i oskarżonych w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów przestępstw. Nasza kancelaria podejmuje się obrony także w toku postępowania wykonawczego, po wydaniu prawomocnego wyroku (m.in. wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wstrzymanie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, czy uchylenie postanowienia o wykonaniu zastępczej kary).

Gdy zachodzi taka potrzeba – zatrzymanie klienta lub jego tymczasowe aresztowanie – czynności obrończe podejmowane są przez naszych Adwokatów natychmiastowo, niezależnie od pory dnia.

W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz karnowykonawczego;
 • obrona osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych ;
 • obrona w sprawach wydanie wyroku łącznego;
 • obrona w sprawach o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • obrona w sprawach wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary , a także o przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, kasacji, a także prywatnych aktów oskarżenia;
 • obronę w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia;
 • obronę przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia;
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności ;
 • obrona w sprawach o zatarcie skazania;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego
Obrona w sprawach karnych | czynności podejmowane przez obrońcę | czytaj dalej