Adwokat prawo karne Szczecin

Obrona w sprawach karnych oraz reprezentacja pokrzywdzonych

Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu. Pomoc świadczona jest także dla osób uczestniczących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego.
Adwokaci naszej Kancelarii, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego i karnowykonawczego. Prowadzimy obronę podejrzanych i oskarżonych, a także reprezentujemy pokrzywdzonych przestępstwem. W toku podejmowanych czynności reprezentujemy podejrzanych i oskarżonych w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów przestępstw. Nasza kancelaria podejmuje się obrony także w toku postępowania wykonawczego, po wydaniu prawomocnego wyroku (m.in. wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wstrzymanie wykonania kary, odroczenie wykonania kary, czy uchylenie postanowienia o wykonaniu zastępczej kary).

Gdy zachodzi taka potrzeba – zatrzymanie klienta lub jego tymczasowe aresztowanie – czynności obrończe podejmowane są przez naszych Adwokatów natychmiastowo, niezależnie od pory dnia.

W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz karnowykonawczego;
 • obrona osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych ;
 • obrona w sprawach wydanie wyroku łącznego;
 • obrona w sprawach o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 • obrona w sprawach wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary , a także o przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, wniosków, kasacji, a także prywatnych aktów oskarżenia;
 • obronę w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia;
 • obronę przed sądem po wniesieniu aktu oskarżenia;
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności ;
 • obrona w sprawach o zatarcie skazania;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego

Adwokat prawo karne Szczecin

Praca adwokata w zakresie prawa karnego jest bardzo wymagająca. W sprawach karnych to nie kwestie majątkowe są najistotniejsze z punktu widzenia interesu Klienta, ale przede wszystkim jego godność oraz wolność. Prawidłowo poprowadzona obrona w sprawie karnej oraz odpowiednio dobrana taktyka obrończa może zaważyć na wolności Klienta w perspektywie lat. Właśnie z tego względu adwokaci od prawa karnego stawiają na maksymalny profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy. Ważne jest także doświadczenie adwokata – sprawy karne realizują adwokaci z niezbędnymi kompetencjami i dużym doświadczeniu w tego typu sprawach. Adwokat od spraw karnych powinien cechować się nie tylko dobrą znajomością przepisów prawa karnego, ale również odwagą i stanowczością.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną nawet w najbardziej skomplikowanych zleceniach. Prowadzimy sprawy karne w Szczecinie oraz innych regionach Polski. Dotychczas z powodzeniem podejmowaliśmy się obronę w sprawach karnych prowadzonych przez prokuraturę rejonową, prokuraturę okręgową, a także Prokuraturę Krajową (Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Natomiast dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami adwokackimi, możemy pomóc również w sprawach karnych o charakterze międzynarodowym (m.in. ENA – Europejski Nakaz Aresztowania).

Zespół kancelarii dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio zająć się każdą sprawą karną, zarówno na jej początkowym etapie – postępowanie przygotowawcze, w toku, którego często stosowane jest tymczasowe aresztowanie, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do właściwego sądu. Podejmowana przez nas obrona w sprawach karnych obejmuje sprawy każdego rodzaju:

sprawy kryminalne (sprawy narkotykowe – posiadanie narkotyków, udzielenie narkotyków, wprowadzenie do obrotu, produkcja narkotyków; zabójstwo, uszkodzenie ciała, rozbój, kradzież, kradzież z włamanie, zorganizowana grupa przestępcza),
sprawy lekarskie (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo),
sprawy karne gospodarcze (łapownictwo, fałszerstwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie pieniędzy, wyłudzenie kredytu)
sprawy karnoskarbowe (karuzela VATowa, fałszowanie faktur, oszustwo podatkowe).

Adwokat do spraw karnych służy pomocą również dla osób występujących w charakterze pokrzywdzonego, w tym jako oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny.

OBRONA W SPRAWACH KARNOSKARBOWYCH | czytaj dalej Obrona w sprawach karnych | czynności podejmowane przez obrońcę | czytaj dalej