Prawo spadkowe w Szczecinie

Sprawy spadkowe w Szczecinie

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje zasady przejmowania praw i obowiązków majątkowych po zmarłym. Ta dziedzina dotyczy m.in. ustalenia kręgu spadkobierców, trybu dziedziczenia oraz podziału majątku spadkowego. Spadkobranie może odbywać się na podstawie ustawy, testamentu lub z mocy przepisów prawa. Nasza kancelaria ze Szczecina oferuje kompleksową pomoc w sprawach dotyczących prawa spadkowego, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych oraz doradztwo prawne.

Zapraszamy do kontaktu!

Zakres usług z zakresu prawa spadkowego

Kancelaria Michała Gajdy świadczy szeroki zakres usług w zakresie spadków w Szczecinie. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Doradztwo spadkowe: Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie praw i obowiązków spadkowych oraz analizę sytuacji prawnej spadkobierców.
 • Sporządzanie testamentów: Udzielamy porad prawnych dotyczących sporządzenia ważnego i testamentu.
 • Postępowania spadkowe: Reprezentujemy klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu.
 • Dział spadku: Udzielamy kompleksową pomoc przy podziale majątku spadkowego, negocjacjach z pozostałymi spadkobiercami, sporządzaniu planów podziału. Prowadzimy sprawy o podział spadku.
 • Spory spadkowe: Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych dotyczących spadków, w tym w sprawach o zachowek, uznanie niegodności dziedziczenia, czy też podważenie ważności testamentu.
 • Mediacje spadkowe: Prowadzimy mediacje między spadkobiercami w celu polubownego rozwiązania sporów spadkowych.

Jak przebiega współpraca z naszymi adwokatami w sprawach spadkowych?

Współpraca z naszą kancelarią adwokacką w sprawach spadkowych rozpoczyna się od konsultacji, podczas której analizujemy stan prawny sprawy i przedstawiamy możliwe rozwiązania.

Proces współpracy wygląda następująco:

 • Pierwsze spotkanie z adwokatem, omówienie problemu, analiza dokumentacji.
 • Opracowanie strategii działania, określenie celów i etapów postępowania.
 • Reprezentacja klienta przed sądem, organami administracyjnymi oraz w negocjacjach z innymi spadkobiercami.
 • Stałe wsparcie merytoryczne, bieżące informowanie klienta o postępach w sprawie.
 • Podejmowanie działań prawnych zgodnie z ustalonym planem, dążenie do osiągnięcia korzystnego rozwiązania dla klienta.

Pomoc adwokata w sprawach spadkowych w Szczecinie

Prowadzimy wiele spraw o spadki w Szczecinie i całej Polsce. Profesjonalne wsparcie prawne w tak trudnej dziedzinie jak prawo spadkowe ma wiele zalet. Nasi adwokaci posiadają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw spadkowych. Znamy procedury sądowe i administracyjne, co pozwala na szybkie i skuteczne załatwienie sprawy. Podczas reprezentacji naszych klientów przed sądem zapewniamy pełną ochronę prawną, minimalizując ryzyko błędów formalnych i proceduralnych.

Działamy w interesie klienta, zapewniając obiektywne podejście do problemu. Doskonale wiemy, że każda sprawa jest inna i zawsze dostosowujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb klienta. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Nasze doświadczenie i zaangażowanie pozwalają nam skutecznie reprezentować klientów w sprawach o spadki, dział spadku oraz inne kwestie związane z dziedziczeniem i podziałem majątku.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w sprawach spadkowych, zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z Nami!