Podsumowanie Kongresu

Za nami XXIII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging. Jak co roku organizatorzy Kongresu – Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, zaplanowali trzy dni pełne wykładów i warsztatów, podczas których lekarze mogli pogłębiać swoją wiedzę medyczną, zapoznać się z technikami wykonywania poszczególnych procedur medycznych, czy dowiedzieć się o nowych produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych. W planie kongresu jak co roku przewidziano również uroczystą galę, podczas, której wręczone zostały odznaczenia za lata współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Nowością w stosunku do poprzednich edycji był osobny panel poświęcony Prawu Medycznemu.

Do czynnego udziału w panelu prawnym zaproszeni zostali goście posiadający praktyczną wiedzę o prawnych aspektach medycyny estetycznej – adwokaci i radcowie prawni. Nie zabrakło również głosu przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Ministerstwa Zdrowia, Senatu, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wśród prelegentów byli członkowie niedawno powołanej Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej – tj. adwokat Agnieszka Zemke – Górecka oraz adwokat Michał Gajda. Podczas panelu prawnego wygłoszone zostały wystąpienia poświęcone m.in. potrzebie nowelizacji definicji legalnej świadczenia zdrowotnego, zakazom reklamy wyrobów medycznych, czy promocji gabinetów medycyny estetycznej.

Również w ramach Paneli Eksperckich zaplanowane zostało spotkanie „Zapytaj eksperta o… Aspekty prawne twojej praktyki”, którego moderatorem była Prezes Stowarzyszenia dr n. med. Ewa Kaniowska oraz adw. Michał Gajda. Spotkanie przyciągnęło wielu uczestników, którzy wypełnili całą salę. Oczywiście panel zdominowany został przez zagadnienia związane z ograniczeniami reklamy lekarzy, działalności leczniczej, leków oraz wyrobów medycznych. Wraz ze słuchaczami oraz zaproszonymi gośćmi dyskutowaliśmy na najbardziej nurtujące tematy – pojawiły się pytania o odpowiedzialność dyscyplinarną, czy sposoby na rozdzielenie działalności leczniczej od prowadzonej w gabinetach działalności kosmetycznej.

Liczba uczestników oraz zadawanych w trakcie dyskusji pytań, jest najlepszym potwierdzeniem jak ważne są tego typu spotkania.

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych dr n. med. Ewa Kaniowska, adwokat Michał Gajda – źródło https://www.facebook.com/SLDEPolskaofficial

Tego typu wydarzenia to również okazja do spotkań i rozmów w kuluarach. Podczas 3 intensywnych dni miałem okazję porozmawiać z wieloma lekarzami oraz przedstawicielami podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi. Część z tych rozmów zaowocowało nawiązaniem trwałych kontaktów i przyszłej współpracy, których efekty zapewne będą niedługo widoczne.

Ogromne podziękowania należą się dla Organizatorów Kongresu, za tak wspaniałe i wartościowe wydarzenie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Gajda

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!