II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Gdańsku odbędzie się już druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego , Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Wydarzenie to organizowane jest przez Uniwersytet Gdański, a patronat nad nim objęły m.in. Naczelna Izba Lekarska, Adwokatura Polska, Rzecznik Praw Pacjenta, a także Ministerstwo Zdrowia.  Jest to jedno z największych, o ile nie największe wydarzenie w Polsce poświęcone prawu medycznemu w tak szerokim ujęciu.

Dwa dni wykładów podzielone zostały na bloki tematyczne, podczas których zaprezentowane zostaną wykłady przygotowane zarówno przez praktyków (adwokatów i radców prawnych), jak i przedstawicieli największych jednostek akademickich. W dniu 24 listopada 2022 r. odbędą się panele prawa karnego, prawa cywilnego i deontologii zawodów medycznych oraz prawa działalności leczniczej. Natomiast 25 listopada 2022 r. poświęcony jest panelom bioprawa i bioetyki oraz prawa farmaceutycznego.

Wśród wykładowców nie zabraknie również adwokata Michała Gajdy, który na zaproszenie organizatora  Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosi wykład „Medycyna estetyczna w ujęciu prawnym – aktualny stan prawny i wyzwania legislacyjne”. Wykład ma na celu przybliżyć słuchaczom prawne aspekty tej dziedziny medycyny, a także wyjaśnić prowadzone obecne działania legislacyjne, w które jako kancelaria jesteśmy również zaangażowani. Adwokat Michał Gajda postara się odpowiedzieć na pytanie, czy prawne uregulowanie medycyny estetycznej w Polsce jest w ogóle możliwe.  Liczymy również na dyskusję, w której zastanowimy się wspólnie nad kierunkami, w jakich winny zmierzać zmiany prawne.  Przypominamy, że omawiany problem był już tematem jednego z wpisów zamieszczonych na blogu, do lektury, którego zapraszamy – Czy prawne uregulowanie medycyny estetycznej w Polsce jest możliwe?

Zaproszenie na konferencję takiej rangi jest dla Nas ogromnym wyróżnieniem i dowodem na to, iż Nasza działalność jest dostrzegana w zasięgu ogólnopolskim. Tego typu wydarzenia są szansą na wymianę doświadczeń oraz pogłębiania swojej wiedzy. Tylko w tym roku, będzie to już 4 konferencja o zasięgu ogólnopolskim, w której będziemy brali czynny udział i mieli możliwość podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Relację z Konferencji na pewno zamieścimy na Naszej stronie internetowej.  

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!