Kolejne wygrane sprawy frankowiczów

Zeszły rok był dla naszej Kancelarii bardzo pracowity w zakresie spraw tzw. kredytów frankowych. Hasło CHF pojawiało się coraz częściej w naszym terminarzu i rozmowach z Klientami. Mniej więcej w połowie 2021 roku zaobserwowaliśmy dość dużą intensyfikację pracy sądów w rozpoznaniu tego typu spraw. Tempa rozpoznawanym sprawom nadały wydarzenia w Sądzie Najwyższym.  Sąd ten miał bowiem rozpoznać przedstawione mu zagadnienia prawne dotyczące – najogólniej rzecz ujmując – uprawnień stron przysługujących im w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, w tym uprawnieniom banku do żądania od kredytobiorców wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Spodziewane orzeczenie miało zapaść jeszcze przed wakacjami, w związku z czym kilka miesięcy wcześniej zaobserwowaliśmy wyraźne wstrzymanie prac sądów rozpoznających sprawy frankowe. Niestety na skutek wątpliwości co do prawidłowości składu orzeczniczego Sądu Najwyższego, oczekiwane orzeczenie nie zapadło i wszystko wskazuje, że w najbliższym czasie nie zapadnie. Z tego powodu, sądy rozpoznające sprawy frankowiczów, nie mogąc czekać kolejnych miesięcy na ewentualne orzeczenie Sądu Najwyższego nadały bieg prowadzonym sprawom. W efekcie intensyfikacji pracy sądów końcówka roku była owocna w orzeczenia dotyczących kredytów frankowych. Nie inaczej było w przypadku prowadzonych przez nas spraw.

Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że nasza kancelaria od 2018 roku zaangażowała się w pomoc kredytobiorcom w sporach z bankami o unieważnienie umów o kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Dzięki zaufaniu jakim obdarzyło nas wielu tzw. frankowiczów prowadzimy tego typu sprawy przed sądami w Warszawie, Gdańsku oraz Szczecinie. W ramach wytaczanych powództw zmierzamy do całkowitego unieważnienia umów oraz zwrotu nadpłaconych przez kredytobiorców środków. W większości przypadków powstałe nadpłaty wynoszą po kilkadziesiąt złotych!

Wygrane sprawy dla 7 kredytobiorców tylko w grudniu 2021 r.

Wspomniana intensyfikacja pracy sądów w rozpoznaniu spraw przełożyła się na konkretne efekty również dla naszych klientów. Tylko w samym grudniu 2021 r. nasza Kancelaria wygrała sprawy dla 7 kredytobiorców. Podkreślenia wymaga fakt, że wspominamy tu o sprawach prawomocnie zakończonych, co oznacza, że w ich przypadku bankom nie przysługują żadne zwyczajne środki odwoławcze, a zapadłe wyroki podlegają już wykonaniu. Tym samym 7 naszych klientów weszło w rok 2022 bez zobowiązań finansowych wynikających z nieważnej umowy kredytowej.

Co faktycznie zyskali nasi Klienci?

W przypadku wspomnianych spraw nasi Klienci uzyskali prawomocne wyroki stwierdzające nieważność całej umowy o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Wraz z nieważnością umowy upadają wszystkie prawa i obowiązki z niej wynikające. Tym samym banki nie mogą domagać się od klientów spłaty dalszych rat kredytu, naliczać wynikającego z umowy oprocentowania, czy przeliczać wpłacone dotychczas środki w oparciu o kurs stosowany w banku. Co jednak najważniejsze, wraz z upadkiem umowy upada przewidziane w niej zabezpieczenie, czyli hipoteka wpisana na nieruchomości kredytobiorcy. Takie orzeczenie daje podstawę do jej wykreślenia z księgi wieczystej.

Dodatkowo tylko w tych wspomnianych sprawach, sądy zasądziły na rzecz naszych Klientów świadczenia pieniężne przekraczające 100.000 zł wraz z należnymi kredytobiorcom oprocentowaniem.

Konkludując, w opisanych sprawach nasi Klienci zwolnieni zostali z obowiązku uiszczana na rzecz banków rat kapitałowo-odsetkowych, uzyskali zwrot nadpłaconych środków ponad kwotę otrzymanego kapitału oraz uwolnili swoje nieruchomości od zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Jeżeli Państwo nie zdecydowali się jeszcze na pozew przeciwko bankowi, nadal jest na to czas. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy nie ulega przedawnieniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kredytów frankowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

adwokat Michał Gajda

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!