Działalność kancelarii w okresie pandemii – ułatwienia dla Klientów

Szanowni Państwo,
Nieoczekiwanie znaleźliśmy się wszyscy w okolicznościach, o których dotychczas mogliśmy tylko czytać w powieściach, czy oglądać w filmach. Fikcja literacka i kinowa stała się jednak rzeczywistością, stawiając nas wszystkich przed nowymi wyzwaniami jakim jest funkcjonowanie w obliczu dynamicznie rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa COVID-19. W reakcji na zaistniałą sytuację ogłaszane są nowe akty prawne, które mają zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa oraz minimalizować skutki pandemii. Jak wiadomo, dla naszego dobra ograniczone zostały niektóre z naszych konstytucyjnych praw takich jak prawo do zgromadzeń, czy poniekąd prawo do swobodnego przemieszczania. Jako Kancelaria Adwokacka mamy jednak świadomość, że zaistniała sytuacja nie spowodowała zaniku problemów natury prawnej wśród naszych Klientów.

Pomimo znacznego ograniczenia działalności szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania nadal działają i podejmują konieczne czynności operacyjne, dokonują zatrzymań i wnioskują o areszt naszych potencjalnych Klientów. Ponadto każdy z nas nadal funkcjonuje w życiu rodzinnym oraz zawodowym przez co niezmiennie staje w obliczu problemów prawnych wynikających z każdej sfery naszego życia codziennego. Zaistniała sytuacja zapewne przyniesie nowe problemy, z którymi niektórym z nas nie przyszło dotychczas funkcjonować – wynikające choćby z nowo wprowadzanych aktów prawnych ograniczających część z naszych swobód (np. z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego). Już w tej chwili docierają do mnie sygnały ze środowiska medycznego dotyczące ich wątpliwości co do przyszłości ich gabinetów w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, czy konieczności pracy lekarzy innych specjalizacji na oddziałach zakaźnych.

Zaistniała sytuacja wymusiła również na zespole naszej Kancelarii Adwokackiej zmianę dotychczasowego modelu pracy. Jako adwokat najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z Klientem, który jest najlepszym sposobem na poznanie istoty problemu i jego potrzeb. Niemniej jednak stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i zdrowie Klientów oraz członków zespołu Kancelarii, zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości uzyskania porady prawnej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon lub e-mail). W ostatnim czasie zauważaliśmy w rozmowach z Klientami, że w obawie przed wirusem, część z nich wstrzymuje się z konsultacją z prawnikiem lub samodzielnie podejmują próby rozwiązania swoich problemów prawnych.

Dlatego dla każdego z Państwa przypominam, że nasza Kancelaria Adwokacka gotowa jest świadczyć pomoc prawną za pośrednictwem telekonferencji lub korespondencji email, a w razie potrzeby również osobiście w Kancelarii przy zachowaniu środków gwarantujących bezpieczeństwo dla życia i zdrowia Klientów oraz naszych współpracowników.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 795 059 600 lub adresem email michal.gajda@adwokatura.pl

Działalność sądów i prokuratur

Część z Państwa być może już wie, że znacząco ograniczona została działalność instytucji państwowych, w tym instytucji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z ostatnim zarządzeniem wszystkie posiedzenia sądowe zaplanowane do końca kwietnia 2020 r. zostały odwołane. Ponadto wprowadzony został zakaz wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń do tej daty. W chwili obecnej wszelkie terminy wyznaczane są od maja 2020 r.

Ograniczona została również działalność Biuro Obsługi Interesanta, Biur Podawczych oraz Czytelni Akt we wszystkich sądach. Z tego też powodu władze adwokatury podjęły działania mające na celu wstrzymanie wysyłki korespondencji sądowej, której odebranie rozpoczyna bieg terminów procesowych. Nasza Kancelaria Adwokacka natomiast indywidualnie podjęła starania w celu uzyskania dostępów do potrzebnych nam oraz naszym Klientom dokumentów znajdujących się w aktach sprawy w formie cyfrowej (dokumentów, które nie są publikowane w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych), a także wymiany korespondencji z sądem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozostajemy w stałym kontakcie z sądami oraz prokuraturami, przed którymi reprezentujemy naszych Klientów na bieżąco śledząc prowadzone sprawy.

Staramy się możliwie niwelować niedogodności dla naszych Klientów wynikające z trwającej pandemii. Na łamach niniejszej strony będziemy Państwa informować o ograniczeniach w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce w okresie pandemii, a także skutkach wprowadzanych zmian w prawie wymuszonych przez wirusa COVID-19, dlatego zachęcamy Państwa do śledzenia blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Gajdy.

 

adwokat Michał Gajda

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Michał Gajda

Michał GajdaAdw. Michał Gajda, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa medycznego oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego. W swojej codziennej praktyce zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym o przestępstwa typowo kryminalne, przestępstwa gospodarcze i skarbowe, a także prowadzi obronę lekarzy w sprawach o w tym tzw. błędy medyczne. Jako specjalista od prawa medycznego, reprezentuje podmioty lecznicze z całej Polski, prowadzi szkolenia dla medyków, jest wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczestniczy w pracach Rady Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Medycyny Estetycznej.

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się z Nami!