Oświadczenie w sprawie tzw. afery drobiowej

W związku z dzisiejszymi doniesieniami w sprawie określonej przez media „aferą drobiową”, na prośbę mojej Mocodawczyni i w ramach przysługującego jej prawa do obrony, również w sferze publicznej, dostrzegamy potrzebę sprostowania części wiadomości podawanych m.in. przez Wirtualną Polskę.

Z treści artykułu „Wielka afera drobiowa. Kurczaki karmiono tłuszczami do produkcji smarów”, wynika jakoby osoby, w stosunku, do których nie zastosowano aresztu miały przyznać się do winy. Z całą stanowczością dementujemy jakoby moja Mocodawczyni miała przyznać się do stawianych jej zarzutów i poczuwała się jako osoba współodpowiedzialna za opisywany w artykule proceder. Pomimo takiej postawy podejrzanej, Sąd przychylił się do argumentacji prezentowanej przez Jej obrońców – adwokata Michała Gajdy oraz radcy prawnego Halida Dalati – i nie uwzględnił wniosku Prokuratury, dostrzegając brak podstaw do zastosowania wobec Niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowanie przygotowawcze jest w toku i moja Mocodawczyni zamierza realizować swoje prawo do obrony.

adwokat Michał Gajda

Zobacz również inne wpisy

Skontaktuj się ze mną!