Tworzymy Klaster Medyczny przy Północnej Izbie Gospodarczej

Ponad miesiąc temu tj. 25 marca 2019 r. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie odbyło się spotkanie poświęcone idei utworzenia klastra skupiającego przedstawicieli zawodów medycznych oraz przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej branży medycznej. Nasza Kancelaria również otrzymała zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Tym samym adwokat Michał Gajda aktywnie zaangażował się w proces tworzenia nowego klastra oraz będzie wspierać jego członków swoją wiedza i doświadczeniem.

 Pierwsze spotkanie członków klastra

Pierwsze spotkanie uczestników Klastra miało charakter organizacyjny. Jego celem było zbadanie jak dużym zainteresowaniem będzie cieszyło się takie przedsięwzięcie. W spotkaniu udział wzięło wielu uczestników/przedsiębiorców – zarówno lekarzy jak i przedsiębiorców szeroko rozumianej branży medycznej. Każdy z uczestników z entuzjazmem przyjął ideę utworzenia Klastra i aktywnie zaangażował się w przedstawienie swoich pomysłów na jego kształt oraz przyszłe cele.

Jakie zadania będzie miał nowo tworzony klaster

W ogólnym zarysie tworzony Klaster będzie miał się zajmować wspólną promocją branży medycznej regionu zachodniopomorskiego, promowaniem Klastra jako organizacji zrzeszających najlepszych specjalistów danej branży, a także opracowywaniem i wdrożeniem wspólnych procedur prawnych dla uczestników Klastra. Uczestnicy dostrzegli również siłę Klastra jako podmiotu, który będzie pomagał w realizowaniu większych przedsięwzięć biznesowych jego członków.

 Czy Klaster Medyczny jest potrzebny dla lekarzy?

Pierwsze pytanie na jakie musieli odpowiedzieć sobie uczestnicy spotkania to „po co tworzyć klaster?”, w sytuacji gdy zawody medyczne posiadają już swoich ustawowych przedstawicieli (samorządy). Idea Klastra jest zupełnie odmienna od idei i celów samorządów zawodowych. Klastry skupiają przedsiębiorców i jego cele mają głównie charakter biznesowy. Nie można przecież zapomnieć, że m.in. lekarze pomimo, iż wykonują jakże ważny i szlachetny zawód, to również są przedsiębiorcami. Samorząd zawodowy ma bardzo doniosłe znaczenie i określone przez ustawę zadania. Tym samym nie jest w stanie realizować również celów biznesowych poszczególnych jego członków. Dlatego na nowo tworzony klaster nie należy patrzeć jako „konkurencję” dla samorządów zawodowych, a raczej jako stowarzyszenie przedsiębiorców, które ma na celu realizację ściśle określonych interesów jego członków. Uczestnicy wspomnianego spotkania w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej są przedsiębiorcami i mają świadomość, że pomimo, iż działają w jednej branży (a zatem stanowią dla siebie konkurencję) to jako grupa są w stanie zdziałać znacznie więcej niż każdy z nich samodzielnie. Klaster może w imieniu swoich członków promować daną branżę przeznaczając na to znacznie większe środki, aniżeli są w stanie poświęcić na to pojedynczy przedsiębiorcy. Klaster jako zrzeszenie najlepszych specjalistów może wykorzystywać swój autorytet do osiągania większych celów, niż mógłby to uczynić pojedynczy przedsiębiorca-specjalista. Do tego typu działań zalicza się wspólna promocja danej branży lub podejmowane przez klaster działania lobbingowe mające na celu zmiany w prawie.  Klaster poprzez ściśle określone zasady przyjmowania nowych członków, może również podnosić jakość usług świadczonych przez swoich przedsiębiorców, jako najlepszych z danej branży, stając się jednocześnie pewnego rodzaju certyfikatem jakości. Klaster może także nieustannie organizować szkolenia dla swoich członków, nieustannie podnosząc ich kwalifikacje. Wreszcie Klaster może stanowić bardzo skuteczną platformę do nawiązywania kontaktów biznesowych.

 Jaka będzie rola Kancelarii w działalności Klastra?

Uczestnicy marcowego spotkania z entuzjazmem przyjęli obecność prawników zajmujących się prawem medycznym. Nasza Kancelaria w związku z zaproszeniem zadeklarowała chęć uczestniczenia w pracach nowopowstałego Klastra. Niemalże wszyscy uczestnicy Klastra medycznego wyrazili zainteresowanie uczestniczeniem w ramach Klastra w szkoleniach z zakresu prawa medycznego. Spotkania z adwokatem mają mieć charakter czysto praktyczny i podczas nich mają być poruszane zagadnienia, z jakimi na co dzień spotykają się lekarze, inni przedstawiciele zawodów medycznych oraz przedsiębiorcy branży medycznej. W planach są spotkania poświęcone wspólnemu opracowaniu formularzy zgód na poszczególne zabiegi medyczne i procedury ich odbierania, z których będą mogli korzystać członkowie Klastra. Tematy, którymi zajmie się nasza Kancelaria Adwokacka będą przedstawiane na bieżąco przez Klaster i uzależnione będą od potrzeby jego członków, czy aktualnych wydarzeń politycznych i gospodarczych dotyczących branży medycznej.

 

W chwili obecnej opracowywany jest statut Klastra, jego nazwa oraz logotyp. Po zakończeniu tych formalności Klaster zacznie swoją regularną działalność. Wówczas określone zostaną zasady członkostwa w Klastrze i zasady jego funkcjonowania – z terminami spotkań włącznie.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Klastra Medycznego zapraszamy do kontaktu z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, która objęła swoim patronatem ideę jego stworzenia.

Adwokat Michał Gajda

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *