Prawo medyczne – Prawa pacjentów i lekarzy

Kancelaria Adwokata Michała Gajdy z siedzibą na obszarze miasta Szczecin specjalizuje się w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi, wynikającymi z nieprawidłowej diagnozy, nieprawidłowego lub opóźnionego leczenia, a także z naruszeniami innych praw pacjentów – np. prawa do informacji, prawa do wyrażenia zgody lub wyboru metody leczenia.

Prawo medyczne stanowi niezwykle szeroką dziedzinę prawa, która stale i dynamicznie się zmienia. Mając na uwadze obowiązki i prawa pacjenta, lekarzy, personelu medycznego czy statusy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zapewniamy kompleksowe usługi. Oferta w tym zakresie skierowana jest do lekarzy, lekarzy dentystów, podmiotów medycznych. Kancelaria świadczy swoje usługi również pacjentom oraz przedstawicielom innym zawodów medycznych (pielęgniarki, położne, rehabilitanci, ratownicy medyczni). Reprezentujemy klientów w procesie mediacji, postępowaniu administracyjnym, karnym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, do których powstania przyczyniły się błędy medyczne.

W ramach tej specjalizacji oferuję w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego: praw pacjenta, praw i obowiązków lekarzy, odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne i sposobu dochodzenia roszczeń z tym związanych;
  • reprezentowanie przed sądem lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych w sprawach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
  • reprezentowanie lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
  • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lekarzy, lekarzy dentystów i podmioty medyczne w sprawach o zdarzenia oraz błędy medyczne;
  • obronę lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach karnych związanych z tzw. błędami medycznymi – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu;
  • obronę lekarzy i lekarzy dentystów przed okręgowymi sądami lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim;
  • reprezentowanie przed sądem pacjentów w sprawach związanych z roszczeniami o prawa pacjenta, w tym m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
  • reprezentowanie pacjentów na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne;
  • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spaw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w sprawach o zdarzenia medyczne;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi.