Prawo egzekucyjne i zabezpieczenie roszczeń

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Kancelaria Adwokata Michała Gajdy z siedzibą na terenie miasta Szczecin, zapewnia obsługę w zakresie prawa egzekucyjnego oraz postępowania zabezpieczającego. Oferta kancelarii skierowana jest do wierzycieli, dłużników oraz innych podmiotów, które stały się uczestnikami postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. W ramach prowadzonej praktyki współpracujemy z kancelariami komorniczymi w całej Polsce.
Adwokaci naszej Kancelarii, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętej dziedziny, jaką jest prawo egzekucyjne. Reprezentują klientów w postępowaniach egzekucyjnych, szybko i rzetelnie przygotowując niezbędną dokumentację i sporządzając wszelkie pisma: wnioski o wszczęcie/zawieszenie egzekucji, zażalenia w postępowaniach wynikłych w toku prowadzenia egzekucji, skargi na czynności komornika, itp.
Kancelaria Adwokata Michała Gajdy posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji zarówno wierzycieli, jak i dłużników w toku postępowań egzekucyjnych.

W tym zakresie zapewniamy w szczególności:

  • porady prawne z zakresu prawa egzekucyjnego oraz postępowania zabezpieczającego;
  • pomoc w dochodzeniu i zabezpieczeniu roszczeń;
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz innych pism w toku postępowania egzekucyjnego;
  • kontrolę prawidłowości prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym również prawidłowości ustalania opłat i kosztów egzekucyjnych, a w razie potrzeby sporządzanie skarg na czynności komornika;
  • obronę przed niezasadnie prowadzoną egzekucją lub nieprawidłowo przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi, m.in. w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego;
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach w celu ugodowego zakończenia postępowania.