Prawo cywilne

Kancelaria Adwokata Michała Gajdy z siedzibą zlokalizowaną na terenie miasta Szczecin, zapewnia wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Wśród naszych usług znajduje się między innymi dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym, a także udzielanie porad prawnych.

Nasza Kancelaria jest odwiedzana przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Chętnie podejmujemy się zarówno prowadzenia spraw pojedynczych, incydentalnych, jak również stałej obsługi firm w zakresie prawa cywilnego.

Prawo cywilne determinuje niemal wszystkie aspekty naszego życia. Ta dziedzina prawa reguluje niezwykle szeroki zakres stosunków prawnych:

  • dotyczących zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów,
  • kwestii odszkodowawczych,
  • związanych ze stosunkami własnościowymi.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego

Oferowana przez Kancelarię Adwokata Michała Gajdy pomoc prawna, obejmuje wszelkie sprawy dotyczące prawa cywilnego.

Zapewniamy pełną obsługę przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy też pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu gwarancji, poręczeń, itp.

Świadczone przez nas usługi obejmują wszechstronny zakres praktyki adwokackiej, w tym między innymi:

  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w obrocie handlowym i o świadczeniu usług (umów o pośrednictwo handlowe, dotyczących korzystania z rzeczy, umów franchisingowych, itp.),
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
  • windykację należności na każdym etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego oraz egzekucyjnego,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
  • prowadzenie spraw dotyczących prawa budowlanego i nieruchomości,
  • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.

Chociaż siedziba naszej Kancelarii Adwokackiej mieści się na terenie miasta Szczecin, obsługę z tak szerokiej dziedziny, jaką jest prawo cywilne, zapewniamy klientom z całej Polski.